Waar vind ik informatie van andere organisaties over het coronabeleid?

Hier vindt u een overzicht van andere organisaties die informatie bieden over de coronacrisis en onderwerpen die voor u als medewerker van een decentrale overheid van belang kunnen zijn.

Meer informatie over de coronacrisis

Praktijkvraag: Hoe verloopt een kennisgevingsprocedure en met welke andere verplichtingen moet rekening worden gehouden bij het gebruik van een vrijstellingsverordening?

 

Hoe verloopt een kennisgevingsprocedure en met welke andere verplichtingen moet rekening worden gehouden bij het gebruik van een vrijstellingsverordening?

PRAKTIJKVRAAG: KAN ER SPRAKE ZIJN VAN ONGEOORLOOFDE SAMENLOOP (CUMULERING) VAN STAATSSTEUN WANNEER VOOR HET STEUNEN VAN ONDERNEMINGEN IN DE CORONACRISIS GEBRUIK WORDT GEMAAKT VAN DE DE-MINIMISVERORDENING?

Samenloop (cumulering) van de-minimisstaatssteun kan ontstaan als aan de onderneming al eerder staatssteun is verleend door de gemeente of een andere overheid.

Kan er sprake zijn van ongeoorloofde samenloop (cumulering) van staatssteun wanneer voor het steunen van ondernemingen in de coronacrisis gebruik wordt gemaakt van de de-minimisverordening?

PRAKTIJKVRAAG: HOE KUNNEN DECENTRALE OVERHEDEN RECHTMATIG STEUN VERLENEN TIJDENS DE CORONACRISIS?

Als gemeente willen wij steun verlenen aan onze ondernemers om de economische gevolgen van de coronamaatregelen te beperken. Hoe kunnen wij deze steun in overeenstemming met de staatssteunregels verstrekken?

Hoe kunnen decentrale overheden rechtmatig steun verlenen tijdens de coronacrisis?

Hoe ziet het Europese tijdelijke steunkader ter bestrijding van de corona-crisis door decentrale overheden eruit?

De Europese Commissie heeft vanaf medio maart (19 maart, aangevuld op 3 april) de eerste tijdelijke steunmaatregelen vanwege de Coronacrisis uitgebracht. Lees meer hierover in deze nieuwsberichten

Tijdelijk staatssteunkader Europese Commissie

Verruiming tijdelijk staatssteunkader in verband met coronacrisis

Hoe werkt de Corona-crisis door op grensoverschrijdende samenwerking tussen decentrale overheden (GROS)?

Op het gebied van grensoverschrijdende zorg zijn de eerste richtsnoeren door de Commissie uitgebracht. Ook ten aanzien van Interreg-samenwerking en de toepassing van vrij verkeerregels zijn de eerste gevolgen al zichtbaar. Lees meer hierover in het nieuwsbericht

Zijn er gevolgen voor de Green deal vanwege de corona-crisis?

Ja, zowel op korte termijn (voorlopig uitstel) als op lange termijn (corona als kans voor het klimaat) zijn er gevolgen. Lees meer hierover in het nieuwsbericht

Klopt het dat de Europese Commissie de de-minimisdrempel niet tijdelijk zal verhogen?

Dat klopt, vooralsnog heeft de Europese Commissie niet aangegeven dat dit zal gebeuren.

Komt er één landelijk steunkader voor alle overheden?

Nee, er komt niet zoals in 2009 bij de financiële crisis, één landelijke tijdelijke steunmaatregel voor alle overheden. Vooralsnog is het aan decentrale overheden zelf om te overwegen óf en welke steunmaatregelen zij willen nemen en of zij daarbij bij Europese of nationale steunkaders willen en kunnen aansluiten. Zij kunnen daarbij anticiperen op de mogelijkheden die de Europese steunkaders voor corona momenteel bieden. Zie ook de nieuwsberichten 

Hoe kunnen decentrale overheden ondernemers die getroffen zijn door de coronacrisis financiële steun bieden?

De Europese Commissie heeft vanaf medio maart de eerste tijdelijke steunmaatregelen vanwege de coronacrisis uitgebracht. Lees meer hierover in nieuwsbericht

Kan een aanbestedingsprocedure versneld worden doorlopen vanwege de corona-crisis en/of kunnen kortere termijnen worden gehanteerd wegens dwingende spoed?

Dwingende spoed betreft een restrictieve grond in de aanbestedingsregelgeving voor bijvoorbeeld het hanteren van kortere termijnen. Lees meer hierover in de nieuwsberichten