Hoe werkt de Corona-crisis door op grensoverschrijdende samenwerking tussen decentrale overheden (GROS)?

Op het gebied van grensoverschrijdende zorg zijn de eerste richtsnoeren door de Commissie uitgebracht. Ook ten aanzien van Interreg-samenwerking en de toepassing van vrij verkeerregels zijn de eerste gevolgen al zichtbaar. Lees meer hierover in het nieuwsbericht