Is de coronacrisis een reden voor aanbestedende diensten om de termijnen voor inschrijving van lopende aanbestedingsprocedures te verlengen?

De aanbestedingsregels bieden onder voorwaarden mogelijkheden voor bijvoorbeeld aanpassing van termijnen. Lees meer hierover in nieuwsbericht

Coronacrisis mogelijk van invloed op verloop aanbestedings­procedures