Komt er één landelijk steunkader voor alle overheden?

Nee, er komt niet zoals in 2009 bij de financiële crisis, één landelijke tijdelijke steunmaatregel voor alle overheden. Vooralsnog is het aan decentrale overheden zelf om te overwegen óf en welke steunmaatregelen zij willen nemen en of zij daarbij bij Europese of nationale steunkaders willen en kunnen aansluiten. Zij kunnen daarbij anticiperen op de mogelijkheden die de Europese steunkaders voor corona momenteel bieden. Zie ook de nieuwsberichten