Nieuws

Publicatie: 7 oktober 2019

Door:


Met ‘Uitgelicht’ zal de Europese Ster de komende weken praktische adviezen uit de Brexit Impact Scan voor overheden uitlichten, om aandacht te geven aan de verschillende gevolgen van de Brexit voor decentrale overheden. Deze week wordt een onderwerp belicht binnen het thema lokale en regionale economie en de Brexit.

Informeren MKB

Ondernemers lopen het risico dat zij na 31 oktober 2019 problemen ervaren bij het zakendoen met het VK als er géén overgangsperiode komt en zij niet de juiste voorbereidingen treffen. De Brexit kan vooral voor het mkb tot ernstige financiële consequenties leiden. Ruim 5.000 ondernemers, vooral mkb’ers, komen door de Brexit voor het eerst in aanraking met de douane, omdat ze exporteren uit of importeren naar de EU. Het is belangrijk dat deze bedrijven de benodigde voorbereidingen treffen, waaronder het aanvragen van een EORI-nummer dat noodzakelijk is voor handel met landen buiten de EU.
Voor decentrale overheden is het op verschillende manieren mogelijk om het bedrijfsleven te informeren over de mogelijke gevolgen van de Brexit. Naast het beschikbaar stellen van voldoende en up-to-date informatie op een (online) vindplaats voor ondernemers, kan de organisatie het mkb in de regio actief benaderen. Dat kan bijvoorbeeld door informatiebijeenkomsten te organiseren.
Het mkb in de regio kan worden aangespoord om de Brexit Impact Scan voor bedrijven in te vullen. Op die manier kan men eventuele onverwachte gevolgen ontdekken en zich voorbereiden op de Brexit. Daarnaast biedt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Brexit-vouchers aan voor subsidie om een externe adviseur in te huren.
Ook heeft de Rijksoverheid op 26 september nieuwe tools voor ondernemers op haar Brexit-loket gelanceerd.  ‘Door bedrijven bewust te maken van de mogelijke blinde vlekken in hun voorbereiding op Brexit, kan ‘Brexit-moeheid’ tegengegaan worden,’ aldus het nieuwsbericht van het Rijk.  Bedrijven kunnen nu een interactieve Track & Trace-tool gebruiken om obstakels te ontdekken in het ondernemen van een virtueel transport van Nederland naar het VK. Daarnaast brengt het Rijk een speciaal Brexit-magazine uit met praktische informatie, en zet het haar podcastreeks voort waarin experts en ondernemers uit verschillende branches hun ervaringen delen en tips geven.

Overleg met grote bedrijven of brancheorganisaties

Decentrale overheden kunnen overwegen om contact op te nemen met grote bedrijven en (regionale) brancheorganisaties. Dat kan nuttig zijn om informatie op te halen over de mogelijk nadelige gevolgen van de Brexit voor de lokale en regionale economie. Bedrijven en brancheorganisaties hebben namelijk gedegen kennis van specifieke sectoren en kunnen relevante ontwikkelingen daarom vroegtijdig duiden. Daarnaast kunnen zij ook een rol spelen in de informatieverstrekking vanuit decentrale overheden richting het bedrijfsleven.

Vragen bedrijfsleven

Momenteel krijgt uw organisatie wellicht nog geen vragen binnen over de gevolgen van Brexit. Dat kan echter veranderen naarmate het vertrek van het VK dichterbij komt en er duidelijkheid is over de wijze waarop de Brexit zal plaatsvinden. Veel bedrijven wachten namelijk voorlopig af wat er gaat gebeuren. Als de mogelijk nadelige gevolgen concreter worden, kan het zijn dat bedrijven bij decentrale overheden gaan aankloppen met vragen. Daarom is het verstandig om te zorgen dat er voldoende informatie beschikbaar is op een (online) loket voor ondernemers. Daarbij is het van belang dat de eigen medewerkers op de hoogte zijn van de mogelijk (directe) nadelige gevolgen van de Brexit voor bedrijven in de regio en bij vragen eventueel kunnen doorverwijzen.

Samenwerking met ander overheden en organisaties

Het is mogelijk dat bedrijven in de regio indirect worden geraakt door nadelige gevolgen van de Brexit voor nabijgelegen bedrijven. Denk bijvoorbeeld aan lokale bedrijven die als toeleveranciers afhankelijk zijn van grote regionale ondernemingen die exporteren naar het VK, die het volume van die handel zien afnemen.
Indien uw organisatie op het gebied van de regionale economie nog niet samenwerkt met andere decentrale overheden, overheidsorganisaties of het Rijk, kan uw organisatie overwegen om eventueel nadelige gevolgen van de Brexit in nieuw te vormen gremia te bespreken, informatie en ervaringen te delen en een gezamenlijke aanpak af te stemmen. Daarnaast kan contact opgenomen worden met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), het Interprovinciaal Overleg (IPO), en het UWV.
In de module Inschatting impact op lokale en regionale economie van de Brexit Impact Scan voor overheden leest u meer over hoe u als decentrale overheid zelf de gevolgen van de Brexit op de lokale en regionale economie kunt inschatten.

Brexit Impact Scan voor overheden

De Brexit Impact Scan voor overheden biedt inzicht in de mogelijke gevolgen van de Brexit, zowel bij een deal- als no deal-scenario, en hoe hierop kan worden voorbereid. Een ingevulde Impact Scan voor overheden geeft meer informatie over de mogelijke impact van de Brexit op het gebied van:

  • interne bedrijfsvoering;
  • burgers;
  • regionale en lokale economie;
  • internationale samenwerking.

Bron

Brexit Impact Scan voor overheden, Kenniscentrum Europa Decentraal
Extra hulp tegen Brexit-moeheid, persbericht Rijksoverheid

Meer informatie

Uitgelicht: Hoe kan een decentrale overheid beginnen met voorbereiden op de Brexit?, Kenniscentrum Europa Decentraal
Uitgelicht: Werkgevers en de Brexit – Wat moeten overheidsorganisaties met (toekomstige) werknemers uit het VK weten?, Kenniscentrum Europa Decentraal