Uitslag CEF call 2016: € 97 miljoen voor Nederland

14 juli 2017

De uitslag van de 2016 Connecting Europe Facility (CEF) call is bekend gemaakt. Vijftien projecten met Nederlandse deelname ontvingen samen bijna € 97 miljoen aan subsidie. De projecten zijn voornamelijk gericht op het verbeteren van spoorverbindingen, onderzoek naar alternatieve brandstoffen en de luchtvaartsector.

Resultaten Nederland

De Connecting Europe Facility (CEF) is de financieringsfaciliteit voor het realiseren van het Europese netwerk voor transport. In oktober 2016 ging de call van start, eind juni 2017 werd de uitslag bekend. In de zogenaamde “general envelope” van de regeling was ruim € 800 miljoen beschikbaar, hiervan gaat € 97 miljoen naar projecten met Nederlandse deelname.

Spoorverbindingen

De provincie Limburg ontvangt een bijdrage van € 24 miljoen voor de verbetering van de spoorverbinding tussen Heerlen en Aken. De havens van Zeeland Seaports en Gent gaan samen een studie doen naar de verbetering van de spoorverbinding Gent-Terneuzen. Zij krijgen hiervoor een bijdrage van € 650.000. De uitkomst van deze driejarige studie gaat gelden als belangrijk instrument bij verdere investeringsbesluiten door overheden voor de noodzakelijke werken ter verbetering voor het spoor. Een internationaal consortium onder leiding van Koninklijk Nederlands Vervoer gaat online en real time informatie delen over de positie en aankomsttijden van goederentreinen op de Rhine-Alpine corridor. Daardoor kan spoor beter concurreren met wegvervoer.

Alternatieve brandstoffen

Diverse projecten gericht op de introductie van alternatieve brandstoffen zoals waterstof en LNG (H2Benelux, BENEFIC, BIOLNG4EU) ontvangen ook een bijdrage. Het project BENEFIC van het ministerie van Infrastructuur en Milieu is bijzonder omdat het ministerie hiermee zelf weer subsidies gaat verstrekken aan projecten met als doel: het stimuleren van de toepassing van alternatieve brandstoffen voor transport. Een reductie van de emissie van rookgassen bij zeeschepen is het doel van het project waar het Nijmeegse Alfa Laval aan meewerkt.

E-Mobility

Rijkswaterstaat ontvangt een Europese subsidie voor het doortrekken van de A15 tot Zevenaar en voor diverse internationale projecten. In deze projecten werken wegbeheerders en bedrijven samen om automatisch rijden en truck platooning met een hoge dichtheid te realiseren op de Europese snelwegen (CONCORDA). Hiermee wordt o.a. de doorstroming van vrachtverkeer verbeterd (Ursa Major neo), de integratie van verkeersmanagement services via wegkant en in-car systemen grootschalig getest in de praktijk (Socrates 2.0) en de samenwerking op het gebied van ITS-diensten verbeterd (Arc Atlantique 3).

Luchtvaart

Een grote bijdrage van € 34 miljoen gaat naar het programma SESAR dat gericht is op de realisatie van één gezamenlijk luchtruim binnen de EU, onder andere door verbetering van de navigatie van vliegtuigen met behulp van satellietgegevens in plaats van grondbakens.

Resultaten van overige Europese landen

In vergelijking met de andere Europese landen staat Nederland in deze call op de achtste plaats. Wanneer de cohesielanden niet meegerekend worden, is zelfs sprake van een derde plek, achter Duitsland (bijna € 200 miljoen voor twintig projecten) en Italië (€ 114 miljoen voor dertien projecten). Kijkend naar landen die in grootte vergelijkbaar zijn met  Nederland, doet Nederland het ook goed. Zo ontvangt België € 70 miljoen voor vijftien projecten en Denemarken € 13 miljoen voor zeven projecten.

RVO

RVO.nl geeft informatie over de mogelijkheden en specifieke eisen van de diverse calls van de Connecting Europe Facility. Zij bieden actuele informatie via de website, organiseren (netwerk)bijeenkomsten en geven één-op-één adviezen aan potentiële aanvragers.

Door:

Ilse Buijs, Huis van de Nederlandse Provincies 

Bronnen:

Nieuwsbericht, RVO.nl
CEF 2016 general call, INEA Europese Commissie
Persbericht, Zeeland Seaports