Uitsluiten van tenderkostenvergoeding disproportioneel

11 februari 2019

Staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken en Klimaat heeft de Tweede Kamer met een brief geïnformeerd over de voortgang van een motie over de regels met betrekking tot het uitsluiten van tenderkostenvergoeding. De adviesgroep Gids Proportionaliteit heeft hier onderzoek naar gedaan en heeft geconcludeerd dat het uitsluiten van een tenderkostenvergoeding disproportioneel is. De staatssecretaris laat weten dat de Gids Proportionaliteit naar aanleiding van dit advies aangepast zal worden.

Motie: Regels tenderkostenvergoeding in de Gids Proportionaliteit

Op 15 oktober 2018 beloofde de staatssecretaris invulling te geven aan de motie Van den Berg/Wörsdörfer betreffende kaders voor vergoedingen in geval van een (laattijdige) intrekking van een aanbesteding. In deze motie werd verzocht of deze kaders in de handreiking of de Gids Proportionaliteit geplaatst konden worden. De staatssecretaris liet destijds al weten dat zij wilde voorkomen dat aanbestedende diensten bedingen opnemen die een dergelijke vergoeding uitsluiten. Daarom beloofde zij de (in 2017 door de minister van Economische Zaken ingestelde) adviesgroep Gids Proportionaliteit te vragen advies uit te brengen over het verbieden van dergelijke bedingen in de Gids. Dit advies is nu uitgebracht en staatssecretaris Keijzer heeft de Tweede Kamer hier op 1 februari over geïnformeerd.

Advies

De adviesgroep Gids Proportionaliteit heeft geconcludeerd dat het bij voorbaat uitsluiten van een tenderkostenvergoeding bij intrekking van de aanbesteding in strijd is met het proportionaliteitsbeginsel. Volgens de adviesgroep vloeit dit reeds voort uit het wettelijke proportionaliteitsbeginsel en de Gids Proportionaliteit. Het zou daarom niet nodig zijn om de Gids aan te passen en het verbod op het uitsluiten van vergoeding hier expliciet in op te nemen. Voor het geval dat de staatssecretaris de Gids toch wil aanpassen, heeft de adviesgroep een suggestie gedaan voor de aangepaste tekst. In deze aanpassing staat dat het uitsluiten van een tenderkostenvergoeding disproportioneel is, dat dit niet betekent dat er altijd sprake dient te zijn van een vergoeding en dat de eventuele vergoeding afhankelijk is van:

  • De aard van de aanbesteding;
  • De kosten die gemaakt zijn;
  • De omstandigheden waaronder de intrekking van de aanbesteding heeft plaatsgevonden.

Reactie van de staatssecretaris

Staatssecretaris Keijzer laat weten dat zij het advies begrijpt, maar dat zij er toch voor kiest om de Gids Proportionaliteit te wijzigen. Zij wil dat het voor alle partijen duidelijk is dat het bij voorbaat uitsluiten van een tenderkostenvergoeding disproportioneel is. Het proces voor het wijzigen van de Gids zal zo snel mogelijk in gang worden gezet en de tekstsuggestie van de adviesgroep zal hierbij opgevolgd worden. De vernieuwde Gids zal op 1 januari 2020 in werking treden.

Door:

Sharon Smedes en Marieke Merkus, Europa decentraal

Bron:

Kamerbrief over advies betreft het bij voorbaat uitsluiten van tenderkostenvergoedingen bij ingetrokken aanbestedingen, Rijksoverheid

Meer informatie:

Aanbestedingen, kenniscentrum Europa decentraal
Beter Aanbesteden: hoe kunt u het beste omgaan met tenderkostenvergoedingen?, nieuwsbericht kenniscentrum Europa decentraal
Voortgang actieagenda beter aanbesteden, nieuwsbericht kenniscentrum Europa decentraal
Moties omtrent aanbesteden ingediend in Tweede Kamer, nieuwsbericht kenniscentrum Europa decentraal