Nieuws

Publicatie: 28 oktober 2019

Door:


Op 9 september presenteerde de nieuwe voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, haar College van eurocommissarissen. In de tussentijd hebben verschillende commissies binnen het Europees Parlement de 27 kandidaat-commissarissen onderworpen aan officiële hoorzittingen om de geschiktheid van hun positionering met bijbehorende portefeuilles te beoordelen. De negatieve beoordeling van een drietal kandidaat-commissarissen zal er waarschijnlijk toe leiden dat de benoeming van de nieuwe Europese Commissie wordt uitgesteld tot 1 december 2019.

Benodigde goedkeuring van het Parlement

Op grond van het Verdrag betreffende de Europese Unie (artikel 17, lid 7) worden de voorzitter, de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid en de overige leden van de Commissie gezamenlijk als college ter goedkeuring onderworpen aan een stemming van het Europees Parlement. Het Parlement voert wel gesprekken met individuele kandidaten om de geschiktheid van het college als geheel te beoordelen, maar kan formeel geen individuele kandidaten afwijzen voor het nieuwe college. Na goedkeuring van het Parlement zal de Europese Raad de nieuwe Commissie met een gekwalificeerde meerderheid van stemmen benoemen. De uiteindelijke stemming van het Parlement zou plaatsvinden op 23 oktober.

De drie afgewezen kandidaat-Commissarissen

Hoewel de acht kandidaat-vicevoorzitters, waaronder de kandidaat-uitvoerende vicevoorzitters Frans Timmermans (Nederland), Margrethe Verstager (Denemarken), en Valdis Dombrovkis (Letland), de goedkeuring van verschillende parlementaire commissies hebben mogen ontvangen tijdens officiële hoorzittingen, hebben drie kandidaat-commissarissen dezelfde toetsing niet doorstaan:

  • Rovana Plumb (Roemenië): kandidaat-commissaris voor het DG Transport
  • László Trócsányi (Hongarije): kandidaat-commissaris voor het DG Nabuurschapsbeleid en Uitbreidingsonderhandelingen
  • Sylvie Goulard (Frankrijk): kandidaat-commissaris voor het DG Interne Markt, Industrie, Ondernemerschap, en Midden- en Kleinbedrijf, het DG Communicatienetwerken, Inhoud en Technologie en het pas geïntroduceerde DG Defensie-industrie en Ruimtevaart

Daarom moeten zowel Roemenië, Hongarije als Frankrijk nieuwe kandidaten voordragen aan het Parlement.

Waarom wordt de benoeming uitgesteld?

Ondanks dat eerder gepland was dat de opvolgers van de Commissie-Juncker vanaf 1 november 2019 aan de slag zouden gaan, wordt dit hoogstwaarschijnlijk opgeschoven. Onder meer door de geringe tijd voor het voorstellen van nieuwe kandidaat-commissarissen door de Roemeense, Hongaarse en Franse overheden, de beoordeling door parlementaire commissies tijdens officiële hoorzittingen, en de parlementaire stemming die gepland stond op 23 oktober, zal de benoeming van de nieuwe Commissie worden uitgesteld. Vanwege dit uitstel is het aannemelijk dat de nieuwe Commissie onder Von der Leyen pas een maand later zal aantreden.
Meer over de kandidaat-commissarissen en voor welke lokale en regionale thema’s zij zich gaan inzetten, leest u in dit artikel in de Europese Ster.

Bron

Kandidaat-commissarissen, Europees Parlement
Uitstel benoeming nieuwe commissie na tegenslag in het Europees Parlement, nieuwsbericht Rijksoverheid
Start of new European Commission likely delayed to December 1, nieuwsbericht Reuters
Kandidaat-voorzitter Von der Leyen geeft opdracht aan nieuwe commissieleden voor de komende 5 jaar, Kenniscentrum Europa Decentraal