Unieke samenwerking voor behoud natuur en biodiversiteit

12 juni 2017

“Een man op de maan zetten is niets vergeleken met deze uitdaging,” aldus de eerste vicepresident van de Europese Commissie Frans Timmermans. Het verminderen van de menselijke belasting op de aarde en hiermee het verzekeren van behoud van natuur en biodiversiteit is de grootste uitdaging van deze tijd. Om dit belang te onderstrepen zijn de Europese Commissie en het Comité van de Regio’s een unieke samenwerking aangegaan.

Actieplan

Eind april 2017 publiceerde de Europese Commissie reeds het actieplan voor natuur, mensen en de economie. Doel van dit actieplan is het verbeteren van de naleving en implementatie van Europees biodiversiteitsbeleid, zoals de Vogel- en Habitatrichtlijnen. Op 6 juni 2017 lichtte de Commissie het actieplan toe tijdens een bijeenkomst in het Comité van de Regio’s.

Samenwerking Commissie en CoR

Voor het eerst schuift het Comité van de Regio’s aan bij een projectteam van Eurocommissarissen om sturing te geven aan het actieplan voor natuurbeleid. Vicepresident Timmermans sprak zijn waardering uit voor de samenwerking met het CvdR, volgens hem is het van groot belang dat beleid en regelgeving op de juiste manier uitgelegd en geïmplementeerd worden. Directe betrokkenheid van lokale en regionale overheden is essentieel.

Technisch platform

Eén van de acties waarvoor het Comité medeverantwoordelijk is betreft het ontwikkelen van een nieuwe structuur voor grensoverschrijdende natuurbescherming binnen het bestaande technische platform. Dit platform is bedoeld ter ondersteuning van kennisuitwisseling en om de betrokkenheid van lokale en regionale autoriteiten te vergroten. Vicepresident van het Comité van de Regio’s Karl-Heinz Lambertz kondigde aan dat de eerste bijeenkomst van dit hernieuwde platform gepland staat voor oktober 2017, tijdens de Europese Week van Regio’s en Steden.

Deelsessies

Tijdens de bijeenkomst op 6 juni werd in vier panelsessies over verschillende aspecten gesproken. Grote nadruk werd gelegd op het verbeteren van de implementatie van bestaande Europese regelgeving op het gebied van natuur. Een belangrijk aandachtspunt is het mobiliseren van voldoende financiering. In het actieplan zijn maatregelen voorgesteld om beter gebruik te maken van beschikbare EU-fondsen.

Landbouwbeleid

Ook in de huidige discussies over de toekomst van het gemeenschappelijk landbouwbeleid speelt het onderwerp van natuurbescherming, bijvoorbeeld in de vorm van vergroeningsmaatregelen, een rol. Voorzitter van COPA-COGECA Pekka Pesonen waarschuwde voor de, in zijn ogen, oppervlakkigheid van dit natuur actieplan. “Behoud moet namelijk tastbare voordelen voor boeren opleveren.” De hervorming van het GLB moet resulteren in meer coherentie met de biodiversiteitsdoelen.

Door:

Ilse Buijs, Huis van de Nederlandse Provincies

Bronnen:

Nieuwsbericht, Comité van de Regio’s
Nieuwsbericht, ENDS Europe

Meer informatie:

Actieplan natuur, mensen en economie – Europese Commissie
Nieuwsbericht, Huis van de Nederlandse Provincies
Technisch platform voor milieu samenwerking, DG Environment en Comité van de Regio’s