Update MiliEUverkenner nu online

Snel actuele, overzichtelijke en gedetailleerde informatie vinden over Nederlandse en Europese milieuregelgeving? Dat kan met de MiliEUverkenner van het IPO en Europa decentraal. U hebt hiermee direct toegang tot de belangrijkste ontwikkelingen van Europese milieuregelgeving in Brussel en Nederland. Onlangs is de zomerupdate van de MiliEUverkenner afgerond.

Geactualiseerde dossiers

De volgende dossiers zijn geactualiseerd:

1.3: MER (KEM)
1.6: 7e MAP (KEM)
1.8: De implementatie van EU milieuwetgeving en beleid (KEM)
2.5: Implementatie richtlijn inzake Industriële emissies (KEM & KMR)
4.3: Herziening prioritaire stoffen Kaderrichtlijn Water (KEM)
4.4: Blauwdruk ter bescherming van de Europese watervoorraden (KEM)
5.1: Thematische strategie bodembescherming, voorstel Kaderrichtlijn bodem en aanpassing Richtlijn milieuaansprakelijkheid (KEM)
6.1: Richtlijn omgevingslawaai (KEM)
7.1: Richtlijn ‘on the management of spent fuel and radioactive waste’ (KEM)
9.1: Mededeling ‘biodiversiteit 2020, onze levensverzekering, ons natuurlijk kapitaal, een EU-biodiversiteitsstrategie voor 2020’ (KEM)
10.1: Communicatie op weg naar een veelomvattend klimaatakkoord (KEM)
10.7: Mededeling Roadmap energie-transitie 2050 (KEM)

Wat is de MiliEUverkenner?

De MiliEUverkenner bevat informatie over de actuele stand van zaken van alle milieurichtlijnen. Het is een gericht overzicht vanuit de uitvoeringspraktijk. Decentrale overheden en omgevingsdiensten kunnen snel informatie over de voor hun relevante milieurichtlijnen vinden.

IPO-KEM/KMR-matrix

De MiliEUverkenner is een gemoderniseerde versie van de IPO-KEM/KMR-matrix. De verkenner wordt drie à vier keer per jaar geactualiseerd door milieuexperts uit verschillende provincies. Europa decentraal beheert de MiliEUverkenner en coördineert het actualisatieproces.

Welke informatie biedt de MiliEUverkenner?

De MiliEUverkenner bestaat uit een overzicht van de belangrijkste milieuthema’s en dossiers voor decentrale overheden. Per onderwerp is nadere informatie beschikbaar over onder meer:

– De stand van zaken van milieuregelgeving;
– In welk besluitvormingsstadium het dossier zich bevindt;
– Wie erbij betrokken zijn;
– Wat de interprovinciale inzet is.

Door:

Lisanne Vis-Boer, Kenniscentrum Europa decentraal

Meer informatie:

MiliEUverkenner, Europa decentraal
Milieu en Klimaat, Europa decentraal