URBACT Call: financiële steun aan gemeenten voor praktijkuitwisseling tussen EU-steden

27 november 2017Regionaal beleid en fondsen

Gemeenten kunnen tot 10 januari 2018 een voorstel indienen voor een Transfer Network en daarmee in aanmerking komen voor financiële steun. Transfer Networks (kennisdelingsnetwerken) richten zich op de aanpassing en overdracht van gevestigde goede praktijken tussen EU-steden.

URBACT

De Transfer Networks zijn een initiatief van URBACT. URBACT is een Europees kennisuitwisselingsprogramma dat door de Europese Commissie wordt gefinancierd. Het programma maakt deel uit van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en richt zich op een duurzame ontwikkeling van steden. URBACT bevordert daarmee de samenwerking tussen Europese steden en helpt ze samen oplossingen voor grootstedelijke vraagstukken te ontwikkelen. Ook stimuleert het programma de uitwisseling van praktijkervaringen en leerervaringen tussen Europese stedelijke professionals.

URBACT III

Na het succes van URBACT I en II, is URBACT III ontwikkeld. URBACT III heeft een looptijd van 2014 tot 2020 en is gericht op het promoten van duurzame geïntegreerde stedelijke ontwikkeling en draagt bij aan de EU2020-strategie.

Call for Transfer Networks

De URBACT III Call for Transfer Networks zal zich richten op de aanpassing en overdracht van gevestigde good practices tussen EU-steden. Deze netwerken zullen worden geleid door steden waaraan het URBACT Good Practice Label is toegekend. Meer informatie over het indienen van voorstellen voor Transfer Networks vindt u hier.

Eerdere initiatieven URBACT

Een eerder initiatief van URBACT was het Good Practice City Label. In oktober 2017 namen 97 Europese steden dit label in ontvangst, waaronder Groningen, Heerlen en Schiedam. Deze 97 goedgekeurde good practices krijgen via URBACT extra publiciteit en hebben voorrang bij de huidige call for Transfer Networks.

Door:

Femke Salverda en Fenna Eerenberg, Europa decentraal

Bron:

Open Calls for Networks, nieuwsbericht URBACT
URBACT Call: financiële steun aan gemeenten voor praktijkuitwisseling tussen EU-steden, nieuwsbericht Platform31

Meer informatie:

Structuur- en investeringsfondsen, Europa decentraal
Europees Fonds voor Regionale Ontwikkelingen (EFRO), Europa decentraal
EU2020-strategie, Europa decentraal
URBACT creëert netwerken voor duurzame stedelijke ontwikkeling, nieuwsbericht Europa decentraal
Europese erkenning voor duurzame stedelijke ontwikkeling projecten uit Groningen, Heerlen en Schiedam, nieuwsbericht Europa decentraal
URBACT, Platform31
URBACT