URBACT creëert netwerken voor duurzame stedelijke ontwikkeling

Houdt u zich bezig met uitdagingen op het gebied van integrale duurzame stedelijke ontwikkeling? Bent u op zoek naar een netwerk? Dan is de nieuwe oproep van URBACT wellicht interessant voor u. Deadline voor inschrijven is 16 juni 2015.

Met de nieuwe oproep Action Planning Networks wil URBACT netwerken ondersteunen die strategieën ontwikkelen voor de uitdagingen van integrale duurzame stedelijke ontwikkeling. De aanvrager van zo’n netwerk moet een stad zijn, maar andere decentrale overheden en onderzoeksinstellingen kunnen deelnemen.

Kennisuitwisselingsprogramma

URBACT is een Europees kennisuitwisselingsprogramma dat zich richt op duurzame ontwikkeling van steden. Ze ondersteunen samenwerking tussen Europese steden en zoeken naar oplossingen voor stedelijke problematiek. Het programma wordt gefinancierd door de Europese Commissie.

Netwerk

URBACT heeft een platform geopend waar geïnteresseerden elkaar kunnen vinden. Op de Partner Market Place kunnen ideeën en contactgegevens worden gedeeld.

Voor meer inhoudelijke informatie en vragen over de beschikbaarheid van Europese subsidies voor decentrale overheden kunt u terecht bij de VNG Directie Europa en bij de Nederlandse regio’s (Noord, Oost, West, Zuid).

Door:

Roxanne Koenis, Huis van de Nederlandse Provincies

Meer informatie:

Open Calls for Networks, URBACT