Urban Agenda Partnerschap presenteert twaalf actiepunten ter bestrijding van stedelijke armoede

3 april 2018

Gisteren heeft het Partnerschap Stedelijke Armoede zijn definitieve actieplan gepresenteerd. De partnerschappen zijn opgericht tijdens het Nederlandse voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie in 2016 met het Pact van Amsterdam. In de Partnerschappen werken Europese stedelijke gebieden en regio’s samen met de Europese Commissie en lidstaten aan een betere en sterkere stedelijke dimensie in het Europees beleid.

Stedelijke armoede

Een van de twaalf partnerschappen heeft als hoofdthema stedelijke armoede. Dit partnerschap heeft zich ten doel gesteld “om de armoede te bestrijden en de insluiting van mensen uit achterstandswijken die in armoede leven of dreigen te verzanden, te verbeteren”. Het partnerschap beoogt deze doelstelling te behalen door middel van zowel een locatie- als een mensgerichte aanpak. Hoewel deze doelstellingen ogenschijnlijk haaks op elkaar staan, complementeren ze elkaar. Bij de locatiegerichte aanpak richt het partnerschap zich op bepaalde achterstandswijken in steden waar armoede hardnekkig is en bij de mensgerichte aanpak richt het partnerschap zich op bepaalde bevolkingsgroepen die harder getroffen worden door armoede dan andere. Daarnaast houdt dit partnerschap zich bezig met het bestrijden van kinderarmoede en de vernieuwing van achterstandswijken. In het deze week gepubliceerde actieplan stelt het partnerschap twaalf acties voor.

De acties

Elk partnerschap publiceert uiteindelijk een actieplan waarin het acties uiteenzet. Die acties moeten binnen het bestaande wetgevingskader leiden tot een beter resultaat. De acties van het actieplan stedelijke armoede zijn onder te verdelen in vijf verschillende groepen:

  • geïntegreerde acties, zoals bijvoorbeeld het oprichten van een EU-databank over stedelijke armoede;
  • acties ter bestrijding van kinderarmoede, zoals bijvoorbeeld de Europese Kindergarantie. Dat is een financieel instrument dat investeringen ten voordele van (kansarme) kinderen mogelijk maakt;
  • acties rondom de opwaardering van achtergestelde wijken door een grotere focus op achterstandswijken in het Cohesiebeleid post-2020;
  • acties ter bestrijding van dakloosheid, door een verandering in aanpak van relevante Europese fondsen;
  • acties gericht op de integratie van Roma, door middel van een geïntegreerd Roma-raamwerk. Daarin werken verschillende bestuursniveaus samen om Roma-integratie bevorderen.

Met name de acties die betrekking hebben op achterstandswijken, geïntegreerde acties (zoals kennisuitwisseling) en kinderarmoede zijn relevant voor Nederland. Het bestrijden van stedelijke armoede is momenteel geen prioriteit onder het Cohesiebeleid. De acties van het partnerschap zijn erop gericht om dit te veranderen in het Cohesiebeleid post-2020. Hetzelfde geldt voor de aanpak van achterstandswijken. Het is onder het huidige Cohesiebeleid niet mogelijk om een stedelijke territoriale doelstelling op te nemen. Dat wil zeggen dat bepaalde gebieden van een stad nog niet gericht gestimuleerd kunnen worden met subsidies. Ook hier wil het partnerschap in het nieuwe Cohesiebeleid verandering in brengen.

Door:

Fabian Wondergem en Jos Pees, Europa decentraal

Bron:

Definitief actieplan partnerschap Stedelijke Armoede, Europese Commissie

Meer informatie:

Wat houdt de Urban Partnership for the EU in?, Europa decentraal