Utrecht en Noord-Holland meest gevoelig voor Brexit

23 mei 2017Brexit Vrij verkeer

De economische gevolgen van de brexit verschillen per provincie. Utrecht en Noord-Holland lijken het gevoeligst, omdat het Verenigd Koninkrijk een relatief groot belang heeft in de goederenexport van deze provincies. Het Brits vertrek uit de EU biedt regio’s echter ook kansen. Dit blijkt uit een studie van het ING economisch bureau van 17 mei 2017.

Kansen voor Nederland

De Britten exporteren momenteel ruim 280 miljard euro aan goederen en diensten naar de EU, na de uittreding biedt dit kansen voor Nederlandse bedrijven. De goederenexport bestaat vooral uit producten uit de chemie, maakindustrie en hightech industrie. In die branches kunnen Nederlandse exporteurs na de brexit hun positie ten opzicht van in het VK gevestigde concurrenten versterken omdat zij blijven profiteren van toegang tot de Europese interne markt. Het VK loopt namelijk, afhankelijk van de uitkomst van onderhandelingen over een handelsverdrag, in meer of mindere mate tegen handelsbelemmeringen aan.

Noord-Brabant en Overijssel

Van de industriële provincies hebben Noord-Brabant en Overijssel de sterkste specialisatie in de hightech en maakindustrie. Bedrijven in die twee regio’s maken daarom de grootste kans te profiteren van een zwakkere concurrentiepositie van Britse bedrijven. Noord-Brabant en Overijssel zijn daarnaast ook interessante vestigingslocaties voor bedrijven.

Randstad zet in op diensten

De dienstensector is een belangrijk onderdeel van de Britse en Nederlandse economie. De concurrentiestrijd tussen EU regio’s om, in het VK gevestigde, internationale dienstverleners te verleiden om te verhuizen wordt steeds prominenter. De Randstad heeft in deze strijd een aantal voordelen, zoals een goed opgeleide beroepsbevolking, sterke digitale infrastructuur en relatief lage kosten van levensonderhoud voor werknemers.

Noord-Holland en Utrecht

Van de twaalf provincies exporteert Noord-Holland het meest naar het VK, het gaat vooral om wederuitvoer van bijvoorbeeld cacao en elders gekweekte bloemen. De economie in die regio is echter niet het meest gevoelig voor de brexit. Hierop scoort Utrecht het hoogst, met name omdat de Britten een belangrijke afnemer zijn van in Utrecht geproduceerde goederen. Ook is de Utrechtse wederuitvoer bovengemiddeld op het VK gericht en zijn exporterende sectoren zoals landbouw, industrie en groothandel van groot belang voor de Utrechtse economie.

Beleidsagenda

Volgens Thijs Geijer van het ING economisch bureau, laat deze analyse zien dat er in Utrecht en Noord-Holland de meeste reden is om de brexit en de gevolgen voor de exportpositie van het bedrijfsleven hoog op de economische beleidsagenda te zetten.

Bronnen:

Persbericht, ING economisch bureau
Rapport Regionale impact Brexit verschilt, ING

Door:

Ilse Buijs, Huis van de Nederlandse Provincies