Utrecht meest competitieve regio van Europa

25 november 2013

De regio Utrecht is door de Europese Commissie (EC) voor de tweede keer op rij uitgeroepen tot de meest competitieve regio van Europa. Volgens de EU Regional Competitiveness Index 2013 (RCI) heeft de regio Utrecht de grootste concurrentiekracht. Nederlandse regio’s die het ook goed doen zijn de regio Amsterdam (Flevoland en Noord-Holland) op de zesde plek en de provincie Zuid-Holland op de tiende plek.

Deze week verscheen het definitieve rapport van de Regional Competitiveness Index, een gezaghebbend onderzoek in opdracht van de EC onder 262 Europese regio’s.

De EC beoordeelt de regio’s op 73 onderwerpen die belangrijk zijn voor de economie. Voorbeelden hiervan zijn een goede infrastructuur en innovatie. Elke regio krijgt punten op deze onderwerpen. De uiteindelijke score laat zien hoe het ervoor staat met de economie van een regio, of de concurrentiekracht groot is en wat het verschil is met andere regio’s.

Utrecht

Een sterk en evenwichtig economisch profiel: door een hoge, gemiddelde score op alle onderdelen van deze Europese ranking steekt Utrecht uit boven regio’s als Londen, Frankfurt en Parijs. Er zijn excellente scores voor Utrecht binnen de Europese top 10 op arbeidsmarkt/efficiency (no.2), hoger onderwijs (no.5), marktomvang (no.8) en infrastructuur ligging (no.8).

Kennisinstellingen met een wereldwijde reputatie, een uitzonderlijk hoog opleidingsniveau, de centrale ligging in het hart van Nederland, uitstekende bedrijfslocaties. Het is deze bijzondere combinatie die zorgt voor de economische concurrentiekracht van Utrecht. Vergeleken met 2010 is deze regionale positie versterkt op met name gezondheid en hoger onderwijs.

Eurocommissaris voor Regionaal Beleid Johannes Hahn feliciteert Utrecht: “I congratulate the region of Utrecht for being ranked as the most competitive EU region by the regional competitiveness index 2013. Also in the 2010 edition, Utrecht received the highest score. Utrecht’s score is not due to a single dimension of competitiveness, but to consistently high score on all the 11 dimensions used in this index. Utrecht scores among the top ten regions in five dimension and in the top twenty regions for another five dimensions. It is striking that Utrecht is actual never ranked first on a single dimension. In my view, this underlines the importance of a strong and balanced performance for competitiveness for which Utrecht justly was ranked first.”

Gedeputeerde economie, Remco van Lunteren: “Een geweldige erkenning van de positie die Utrecht inneemt in Europees perspectief! En nu weer hard aan de slag om die positie met onze Economic Board Utrecht (EBU) te verzilveren en verder uit te bouwen”.

Economic Board Utrecht

In Utrecht werken bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden sinds 2012 samen in de Economic Board Utrecht (EBU). Een organisatie met een breed gedragen visie op de regionale economie en de ambitie en slagkracht om die ook samen te realiseren. De EBU is opgericht om de economie van Utrecht verder te brengen. In de komende jaren ligt de focus op drie prioriteiten; groene economie, gezondheid & zorg (health & life sciences) en diensten innovatie.

Investeren in ontwikkeling

Utrecht heeft de afgelopen zeven jaar circa € 33 mln. EFRO middelen geïnvesteerd. Dit bedrag is met de middelen van de regionale overheden, kennisinstellingen en het bedrijfsleven minstens verviervoudigt en geïnvesteerd in een aantal succesvolle projecten zoals:
Taskforce Innovatie Regio Utrecht
Utrecht Science Park
Life Sciences Incubator
Dutch Game Garden
Utrecht Sustainability Institute
Amersfoort Innovatief Sterk
Protospace

Daarnaast doen de provincie, medeoverheden, bedrijven en kennisinstellingen ook mee aan Interreg, het Kaderprogramma, European Institute of Innovation and Technology (met ‘Climate Change’ Knowledge and Innovation Community) en andere programma’s.

Door:

Joanne Swets, Huis van de Nederlandse Provincies, Brussel

Meer informatie:

EU Regional Competitiveness Index 2013
Economic Board Utrecht