Zoeken

ALTIJD OP DE HOOGTE?

Welke ontwikkelingen in de EU zijn van belang voor gemeenten, provincies en waterschappen? En wat betekent dat voor de dagelijkse praktijk?

Vacatures en stageplaatsen bij Europa decentraal

9 oktober 2017

Europa decentraal zoekt een (tijdelijk) senior juridisch adviseur met als hoofdactiviteit aanbesteden, een office manager en twee stagiairs.

Senior juridisch adviseur

Kenniscentrum Europa decentraal zoekt, in verband met zwangerschapsverlof van een medewerker gedurende de eerste helft van 2018, uiterlijk per medio december 2017 tijdelijk een senior juridisch adviseur. Het hoofddossier betreft aanbestedingsregelgeving. Daarnaast is kennis op het gebied van vrij verkeer, de dienstenrichtlijn, mededingingsrecht en sociale zaken en werkgelegenheid een pré. U kunt hier de vacature vinden.

Office manager

Kenniscentrum Europa decentraal zoekt uiterlijk per 1 december 2017 een nieuwe secretaresse/ office manager in verband met pensionering van de huidige functionaris. U kunt hier de vacature lezen.

Stages

Per januari/februari is Europa decentraal op zoek naar een stagiair ‘Nieuwsvoorziening Europees recht en beleid’ én naar een stagiair ‘Ondersteuning Europeese wet- en regelgeving’. De stageplek januari/februari 2018 voor een periode van minimaal 5 maanden en 4 dagen in de week beschikbaar. Een eventueel langere stageperiode is bespreekbaar.

Stagiair Nieuwsvoorziening Europees recht en beleid

Als stagiair nieuwsvoorziening ondersteun je het kenniscentrum bij het uitbrengen van de wekelijkse nieuwsbrief. Je bent actief op zoek naar nieuws en schrijft zelf (nieuws)artikelen over voor decentrale overheden relevant Europees recht en beleid. Ook ondersteun je bij communicatiewerkzaamheden, waaronder bijvoorbeeld de organisatie van informatiebijeenkomsten of ondersteuning bij webonderhoud kan vallen. Geïnteresseerd? Bekijk dan hier de vacature.

Stagiair Ondersteuning Europese wet- en regelgeving

Als stagiair ondersteun je de juridisch adviseurs van het kenniscentrum bij inhoudelijke taken op het gebied van Europese wet- en regelgeving en beleid. Je ondersteunt bij het schrijven van teksten voor de diverse website dossiers en bent bekend met de Europese wetgevings- en beleidsprocessen. Ook heb je affiniteit met informatiemanagement en ben je in staat om uit grote hoeveelheden informatie juist die informatie te vinden, die van belang is voor onze doelgroep (namelijk decentrale overheden). Geïnteresseerd? Bekijk dan hier de vacature.

X