Vacatures

Europa decentraal is het kenniscentrum voor Europees recht en beleid voor decentrale overheden, opgericht door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), het Interprovinciaal Overleg (IPO), de Unie van Waterschappen (UvW) en het Rijk. Het doel van Europa decentraal is de kennis en expertise over Europees recht en beleid en de juiste toepassing ervan bij de decentrale overheden te vergroten.

Medewerkers van decentrale overheden (en het Rijk) kunnen onder meer gratis informatie en advies inwinnen over Europees recht en beleid bij de helpdesk van Europa decentraal.

X