Uitnodiging

Bent u werkzaam voor een decentrale overheid en komt u in uw dagelijkse werkzaamheden veel in aanraking met Europese rechts- en beleidsthema’s, zoals bijvoorbeeld Green deal/ klimaat, digitalisering, aanbesteden, staatssteun, Europese subsidies of privacy? Lijkt het u interessant uw ervaring rondom deze thema’s uit te wisselen met collega’s om gezamenlijk te adviseren aan kenniscentrum Europa decentraal? Solliciteer dan naar één van de vrijgekomen plekken voor Praktijkraadslid van Europa decentraal.

Over Kenniscentrum Europa decentraal

Kenniscentrum Europa decentraal legt nieuwe ontwikkelingen en vraagstukken op het gebied van Europees recht en beleid op de decentrale werkvloer op een praktijkgerichte manier uit aan decentrale overheden, aanverwante organisaties en het rijk. Het kenniscentrum biedt duidelijke antwoorden op vragen als: Hoe verhoudt duurzaam aanbesteden zich tot de Green Deal? Wat betekent een Single Digital Market voor decentrale overheden? Hoe kunnen gemeenten omgaan met het nieuwe beleid en de complexiteit van Europese regelgeving rondom de Green Deal en digitalisering?

Wat doet de Praktijkraad?

Om de plannen, producten en diensten van het Kenniscentrum goed af te kunnen stemmen op de doelgroep heeft Europa decentraal een Praktijkraad. Deze raad bestaat uit medewerkers (juristen, beleidsmedewerkers en adviseurs) van gemeenten, provincies en waterschappen die zich in hun dagelijkse werk bezighouden met Europese wet- en regelgeving. De Praktijkraad fungeert als klankbord voor het Kenniscentrum. Zo signaleert de Praktijkraad aandachtspunten met betrekking tot Europees recht en beleid in de decentrale praktijk en (toekomstige) vragen daarover en houdt het Kenniscentrum scherp over haar producten en diensten. De Praktijkraad streeft naar een evenwichtige samenstelling gekoppeld aan de doelgroepen (gemeenten, provincies, waterschappen).

Wie zoeken wij?

In principe is iedereen die werkzaam is bij een decentrale overheidsorganisatie en in zijn/haar werkzaamheden te maken krijgt met Europees recht en beleid van harte welkom om te solliciteren. Gezien de huidige bezetting van de Praktijkraad gaat de voorkeur uit naar:

  • medewerkers die zich bezighouden met Green deal, duurzaamheid, milieu/energietransitie
  • medewerkers die zich bezighouden met digitalisering /informatiemaatschappij (Algemene Verordening Gegevensbescherming, artificial intelligence, single digital market)

Wat wordt er van u verwacht?

De leden van de Praktijkraad nemen deel aan twee à drie plenaire (online) bijeenkomsten per jaar. Tijdens deze bijeenkomsten worden actuele onderwerpen op het gebied van Europees recht en beleid besproken. U verbindt zich in principe voor een periode van drie jaar aan deze raad. Dit kan desgewenst met een periode van drie jaar worden verlengd. De leden oefenen hun lidmaatschap op vrijwillige basis en onbezoldigd uit en met toestemming van hun werkgever. Essentieel is dat de leden in hun dagelijks werk meer dan gemiddeld met Europese wet- en regelgeving en beleid te maken hebben.

Solliciteren

Belangstellenden kunnen tot 1 december 2023 reageren door een CV, contactgegevens en (korte) motivatie te sturen aan: vacature@europadecentraal.nl ovv. Praktijkraad, ter attentie van de sollicitatiecommissie van de Praktijkraad. Medio januari vindt de eindselectie plaats en worden belangstellenden op de hoogte gebracht van de uitkomsten van de sollicitatieprocedure. Meer informatie: Bas ten Haaf, telefoon: 06 52534410, email: bas.ten.haaf@waternet.nl.