Veelgestelde vragen over TTIP online

Europa decentraal heeft, in samenwerking met de koepelorganisaties en het ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ), een overzicht gemaakt van de veelgestelde vragen door decentrale overheden over Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP). Dit overzicht is nu te vinden op onze website.

FAQ TTIP

Sinds 2013 onderhandelen de Europese Unie (EU) en de Verenigde Staten (VS) over een handelsverdrag (TTIP), met als doel de handel de tussen de EU en de VS eenvoudiger en goedkoper te maken. Europa decentraal ontving veel vragen over TTIP en de mogelijke gevolgen van het handelsverdrag voor decentrale overheden. Daarom heeft het kenniscentrum veelgestelde vragen over dit onderwerp en antwoorden hierop bij elkaar gebracht in een FAQ-document.

Veelgestelde vragen

In de FAQ wordt onder andere ingegaan op de vraag of decentrale overheden invloed kunnen uitoefenen op de lopende onderhandelingen. Ook worden vragen met betrekking tot ISDS beantwoord, bijvoorbeeld: ‘Behouden (decentrale) overheden ‘the right to regulate’ onder TTIP?’ en ‘Zal het Rijk, indien zij aansprakelijk is gesteld in een arbitrage claim, de schadeclaim doorberekenen aan de decentrale overheid?’ Daarnaast komen onderwerpen als publieke diensten en Europese standaarden aan bod.

Stavaza TTIP onderhandelingen

De meest recente onderhandelingsronde tussen de EU en de VS vond plaats van 22 tot 26 februari 2016 in Brussel. Naar aanleiding van deze ronde heeft de Europese Commissie nieuwe tekstvoorstellen gepubliceerd. Hiermee houdt de Commissie vast aan de doelstelling om de TTIP-onderhandelingen transparanter te maken.

Regulatory Cooperation

Een van de onderwerpen waarover is gesproken tijdens de vorige onderhandelingsronde is ‘regulatory cooperation’. Het realiseren van verdere samenwerking voor het maken van regelgeving (regulatory cooperation) moet onderdeel worden van het verdrag. Dit betekent bijvoorbeeld dat de VS en de EU actiever best practices gaan uitwisselen over de totstandkoming van regelgeving.

Voor de invulling van deze samenwerking heeft de Commissie een nieuw voorstel gedaan. Hierin staat onder andere dat de samenwerking op het gebied van regelgeving, de bescherming voor overheden om te beslissen over de invulling van publieke diensten, niet in de weg mag staan. Daarnaast is de EU van mening dat investeringsbescherming moet worden uitgesloten uit het hoofdstuk regulatory cooperation.

Door:

Petra Werkman en Stijn Bijleveld, Europa decentraal

Meer informatie:

FAQ TTIP, Europa decentraal
TTIP, Europa decentraal
Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP), Europa decentraal
Onderhandelingen, Europa decentraal
Onderhandelingen over TTIP, Rijksoverheid
Voorstellen Europese Commissie
Nieuwsbericht ‘Onderhandelingen over investeringsbescherming onder TTIP zijn begonnen,’ Europa decentraal