Verbetering van financieringsmogelijkheden MKB

15 februari 2013

Op dinsdag 5 februari heeft het Europees Parlement (EP) in Straatsburg een rapport aangenomen over de toegang tot financiering voor het Midden en Klein Bedrijf (MKB). In Europa zijn 23 miljoen MKB-bedrijven die verantwoordelijk zijn voor 85% van de banen.

 

Door de financiële en economische crisis is het voor veel MKB-bedrijven steeds moeilijker geworden om krediet te verkrijgen voor hun activiteiten. Door de financieringsproblematiek kunnen ze niet investeren en dus ook niet groeien.

Het rapport dat is aangenomen door het EP werd opgesteld door Philippe de Backer, Vlaams Europarlementslid voor Open VLD. Hij wil met het rapport concrete oplossingen bieden voor startende ondernemers die op zoek zijn naar financiering maar stuiten op een steeds minder toegankelijke kredietmarkt. In het rapport staan concrete aanbevelingen aan de Europese Commissie en de Lidstaten om de toegang tot financiering te verbeteren. Vijf punten zijn daarbij van belang: transparantie, flexibiliteit, professionalisering, alternatieve financieringsvormen en het stimuleren van ondernemerschap. Het rapport heeft daarbij oog voor de grote diversiteit in het MKB in Europa door geen generieke maatregelen voor te stellen.

Het Europees Parlement pleit ook voor verschillende financieringsvormen, zoals bijvoorbeeld crowd funding en risico kapitaal. Daarnaast adviseert het dat de banken duidelijke regels opstellen over de garantie- en terugbetalingsvoorwaarden en meer flexibiliteit inbouwen ten aanzien van de persoonlijke borgstelling. Ook verzoekt het EP de Commissie onder het Europees Investeringsfonds een permanent Europees garantieplatform in te stellen om de toegang van het MKB tot financiering te vergemakkelijken.

Tenslotte pleit het EP ook voor verbetering van de toegang van het MKB tot Horizon2020 en vraagt dat minstens 20% van de middelen van Horizon2020 wordt gebruikt om innovatie in het MKB te verbeteren.

Door:

Sigrid Sengers, Huis van de Nederlandse Provincies, Brussel

Bron:

Europees Parlement, ‘EP wil nieuwe regels om leningen en geldstromen voor kleine bedrijven te vergemakkelijken’, 5-2-2013

Meer informatie:

MKB Nederland
Ontwerpresolutie ‘Betere toegang tot financiering voor KMO’s’
Philippe de Backer
Horizon2020