Verdubbel investeringen in Europees onderzoek- en innovatieprogramma

14 juli 2017

Dit is een van de belangrijkste aanbevelingen in het recente rapport van de High-Level group on maximising the impact of EU Research & Innovation Programmes. Deze expert groep doet in haar rapport “Lab – Fab – App: Investing in the European future we want” in totaal elf aanbevelingen en koppelt hier concrete acties aan. Onderzoek en innovatie is essentieel in Europa’s toekomst. Daarom moet het budget voor het nieuwe kaderprogramma (KP9), de opvolger van Horizon2020, verdubbeld worden.

Kennis en innovatie

Europa is internationaal toonaangevend als het gaat om wetenschappelijk onderzoek en het produceren van kennis. De EU heeft echter een relatief nadeel, ten opzichte van bijvoorbeeld de Verenigde Staten, wanneer het die kennis moet omzetten in innovatie en groei. Actie van zowel de EU als de lidstaten is nodig om dit innovatietekort aan te pakken, volgens de experts is dat een collectieve verantwoordelijkheid. Onderzoek en innovatie (O&I) moeten een duidelijke prioriteit worden in zowel EU als nationale budgetten.

Aanbevelingen

In het rapport worden de volgende elf aanbevelingen gedaan:

 1. Maak onderzoek en innovatie een prioriteit in EU en nationale budgetten; voorgesteld wordt een verdubbeling van budget voor het post-2020 EU onderzoek- en innovatieprogramma.
 2. Ontwikkel een EU innovatiebeleid dat toekomstige markten creëert.
 3. Maak onderwijs toekomstbestendig en investeer in mensen die verandering teweeg brengen.
 4. Ontwerp het EU onderzoek- en innovatieprogramma op een manier die meer impact oplevert.
 5. Neem een missie-georiënteerde werkwijze aan.
 6. Zorg voor synergieën tussen KP9 en structuurfondsen.
 7. Ga verder met vereenvoudiging.
 8. Mobiliseer en betrek de Europese burgers.
 9. Zorg voor betere stroomlijning tussen EU en nationale investeringen op gebied van onderzoek en innovatie.
 10. Maak internationale O&I samenwerking een trademark van Europees onderzoeksbeleid.
 11. Communiceer effectiever over de impact van investeringen.

Eurocommissaris Moedas

Carlos Moedas, de verantwoordelijke Eurocommissaris en opdrachtgever van de High Level groep, stelt: “onderzoek en innovatie maken een groot verschil bij het vergroten van productiviteit en concurrentievermogen en het tastbaar verbeteren van de kwaliteit van leven. De aanbevelingen van deze onafhankelijk expert groep vormen een solide basis voor de reflectie van de Commissie op het kaderprogramma dat Horizon2020 opvolgt.”

Economische groei

Het LAB-FAB-APP rapport maakt inzichtelijk dat in de laatste twintig jaar, twee derde van de economische groei in geïndustrialiseerde landen afkomstig is van onderzoek en innovatie. De aanbevelingen van de High Level expert groep richten zich dan ook op het maximaliseren van de impact van Europese investeringen in O&I zodat de welvaart toeneemt en maatschappelijke uitdagingen worden aangepakt. 

High Level group

De high level expert groep bestaat uit twaalf wetenschappers uit heel Europa met verschillende expertises. De leden hebben toonaangevende functies bij Europese universiteiten, onderzoeksinstellingen of zijn leiders bij grote industriële bedrijven en MKB. De groep is in december 2016 ingesteld met als doel de Europese Commissie te adviseren.

Vervolg

De Europese Commissie komt later dit jaar met een communicatie als antwoord op de geformuleerde aanbevelingen. Dit rapport vormt een belangrijke basis voor de voorbereiding van een Horizon2020 opvolger. De voorstellen voor het kaderprogramma post-2020 (KP9) worden in 2018 verwacht.

Door:

Ilse Buijs, Huis van de Nederlandse Provincies

Bronnen:

Nieuwsbericht, Europese Commissie
Rapport LAB-FAB-APP, High Level Group on maximising the impact of EU R&I programmes
Nieuwsbericht, Neth-ER