Nieuws

Publicatie: 7 december 2020

Door:


Toekomstbestendige en eenvoudige EU-wetgeving en minder administratieve lasten. Dat wil de Europese Commissie bereiken met de lancering van het Fit for Future-platform. Donderdag 26 november 2020 was de eerste bijeenkomst van het platform, waar Vicepresident Šefčovič van de Commissie benadrukte dat het platform van groot belang is voor Europese beleidsvorming.

Fit for (the) Future

Het Fit for Future-platform bestaat uit een overheidsgroep en een stakeholdergroep. Het brengt nationale, regionale en lokale vertegenwoordigers van de EU-lidstaten, het Comité van de Regio’s (CvdR), het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC) en groepen van belanghebbenden bij elkaar. Het platform zal de Europese Commissie helpen bestaande EU-wetgeving te vereenvoudigen en de administratieve lasten voor EU-burgers en -bedrijven te verminderen. Daarnaast moet het platform bijdragen aan de toekomstbestendigheid van EU-wetgeving. Er moet bijvoorbeeld snel kunnen worden gereageerd op nieuwe trends en uitdagingen zoals de digitalisering van Europa.
Het platform is erop gericht om de doelstellingen van de EU-wetgeving zo efficiënt mogelijk te bereiken. Daarnaast zal de Commissie via het platform geadviseerd worden over knelpunten in Europese wet- en regelgeving. Feedback en suggesties van burgers en belanghebbende worden in de adviezen van het Fit for Future-platform meegenomen.

Eerste bijeenkomst van het platform

Tijdens de eerste bijeenkomst van het platform sprak Vicepresident van de Commissie Šefčovič zich uit over het belang van effectieve EU-wetgeving. Hij zei dat EU-wetgeving voordelen voor de samenleving en de economie moet opleveren.
Šefčovič stelt voor om werkgroepen op te richten binnen het platform die gaan onderzoeken op welke knelpunten het platform de meeste impact kan hebben. Elke groep houdt zich bezig met specifieke punten uit het jaarlijkse werkprogramma van het platform. Šefčovič noemde als voorbeeld een werkgroep op het gebied van digitalistering, maar ook een werkgroep die zich bezighoudt met efficiëntere etiketterings-, machtigings- en vergunningsprocedures is belangrijk.

Voortbouwen op het REFIT-platform

Het Fit for Future-platform maakt deel uit van het programma voor gezonde en resultaatgerichte regelgeving (REFIT). Het levert input voor REFIT in het kader van de Commissie-agenda voor betere regelgeving en daarnaast zal het voortbouwen op het eerdere REFIT-platform. Volgens Šefčovič heeft het REFIT-platform veel waardevolle output opgeleverd, maar schoot het tekort op de afstemming met de beleidsagenda van de Commissie. Om dit in het vervolg te voorkomen moet het jaarlijkse werkprogramma van Fit for Future nauw aansluiten bij het werkprogramma van de Commissie.

Bron

Speech by Vice-President Šefčovič at the First Plenary Session of the Fit for Future Platform, de Europese Commissie
Commissie geeft startschot voor Fit for Future-platform en nodigt deskundigen uit om mee te doen, de Europese Commissie

Meer informatie:

Betere regelgeving, Kenniscentrum Europa Decentraal
Fit for Future-platform, de Europese Commissie
Werkprogramma van de Europese Commissie voor 2021, Kenniscentrum Europa Decentraal