Vereenvoudiging prioriteit op agenda Eurocommissaris Cretu

19 september 2016

Op 6 september jl. sprak Michiel Rijsberman, gedeputeerde Provincie Flevoland, bestuurlijk dossierhouder cohesiebeleid binnen het HNP en lid van het Comité van de Regio’s, met Eurocommissaris Corina Cretu over het belang van simplificatie. Cretu en haar kabinet ontvangen graag concrete voorbeelden vanuit de Nederlandse situatie over de voorwaarden voor een Single Information Single Audit (SiSa) systeem, gebaseerd op institutioneel vertrouwen.

High Level group voor simplificatie

Commissaris Cretu maakte duidelijk dat “vereenvoudiging een topprioriteit op de agenda” is. In juli 2015 heeft de Europese Commissie een High Level Group voor simplificatie opgericht, onder voorzitterschap van oud-Eurocommissaris Siim Kallas. Deze groep moet met realistische aanbevelingen komen om fondsen toegankelijker te maken voor bijvoorbeeld het midden- en klein bedrijf in de EU. De door Nederlandse provincies ingebrachte aanbevelingen, in de vorm van de publicatie voor betere regelgeving, zijn door de groep meegenomen.

Nederlandse aanbevelingen

Volgens Cretu heeft Nederland veel nuttige ervaring met EU fondsen. De ingediende aanbevelingen gaan leiden tot kleine aanpassingen gedurende de huidige programma periode. “Na 2020 kunnen we een revolutionaire hervorming verwachten voor het gebruik van nieuwe fondsen,” aldus Cretu. Het onderwerp gold plating, wanneer nationale lidstaten bij de omzetting van EU regels naar nationaal recht extra regels of verplichtingen toevoegen, is het meest actuele onderwerp en in juni 2016 in de High level groep besproken. Rijsberman merkt op dat het Comité van de Regio’s helaas niet vertegenwoordigt is in de High Level Group. Creṭu geeft in reactie aan dat zij het Comité ziet als sleutelpartner in dit debat en nodigt Rijsberman uit om zijn visie op audit daar in te brengen.

Goldplating

Rijsberman benoemt het probleem van goldplating door nationale overheden en vraagt of Creṭu bereid is actie te nemen. Creṭu beaamt dat lidstaten het leven van het MKB soms moeilijker maken en voert doorlopend gesprekken daarover. De huidige EU verordening laat aanvullende, nationale regels nog toe. Volgens Rijsberman zou een Single Information Single Audit (SiSa) systeem al een oplossing kunnen zijn voor audit problemen. Creṭu reageert dat dit politieke overeenstemming vereist tussen de Europese Rekenkamer, Europese Commissie, het Europees Parlement en de lidstaten en zij ziet op korte termijn geen oplossing.

Post 2020 hervorming

Naar verwachting komt pas na 2020 op grotere schaal verlichting, het debat daarover zal in 2018 van start gaan. Wel moedigt Cretu aan nu al te beginnen met voorbereidingen. Cretu en haar kabinet ziet liefst concrete voorbeelden vanuit de Nederlandse situatie over deze noodzakelijk voorwaarden voor een auditsysteem gebaseerd op institutioneel vertrouwen. Ook Vicepresident Frans Timmermans is hierin geïnteresseerd.

Verwachte ontwikkelingen

Commissaris Cretu noemt in het gesprek een aantal verwachte ontwikkelingen. Ten eerste moet er meer flexibiliteit komen, Cretu wil ruimte om in te spelen op onverwachte problemen zoals migratie en terrorisme. Ten tweede is het belangrijk om resultaten te laten zien, regionaal beleid is het meest zichtbare EU beleid. Elke bestede euro uit het cohesiebeleid moet drie euro opleveren voor het bruto regionaal product. DG Regio is daarom druk met het publiceren van resultaten en op korte termijn verkrijgen van politiek draagvlak voor haar beleid. Als derde is vereenvoudiging dus een belangrijk thema, ook binnen de discussies over het meerjarig financieel kader (MFK).

Rol van steden

Gedeputeerde Rijsberman vraagt ook aandacht voor de verschillen in bruto regionaal product binnen één regio, deze worden niet door het cohesiebeleid geadresseerd. Cretu onderschrijft dat stedelijke gebieden de meeste aandacht en een aanzienlijk deel van de begroting voor regionaal beleid krijgen. Cretu wil graag burgemeesters ontmoeten in de EU-lidstaten. Zij wil een netwerk oprichten om nieuws en kennis uit te wisselen, zoals het netwerk voor de vluchtelingencrisis op initiatief van de burgemeester van Amsterdam. Rijsberman biedt hierbij zijn hulp aan. Als afsluiting van het gesprek geeft Cretu aan graag een bezoek te willen brengen aan de Provincie Flevoland in 2017.

Door:

Sidony Venema en Ilse Buijs, Huis van de Nederlandse provincies

Meer informatie:

High level group on simplification, Europese Commissie
Publicatie Nederlandse provincies voor betere EU-regelgeving