Verhoging EU-budget voor de culturele en creatieve sectoren in Europa

Op 30 mei heeft de Europese Commissie voorgesteld de financiering voor Creative Europe, het programma ter ondersteuning van de Europese culturele en creatieve sectoren en audiovisuele industrie, te verhogen tot 1,85 miljard euro in de volgende langetermijnbegroting van de EU 2021-2027.

Creative Europe

Creative Europe is het kaderprogramma van de Europese Commissie voor steun aan de cultuur- en audiovisuele sector. Het huidige 7-jarige subsidieprogramma (2014-2020) heeft een budget van €1,46 miljard (9% meer dan zijn voorgangers).

Nederland

In Nederland is de Creative Europe Desk onderdeel van DutchCulture, centre for international cooperation. De Creative Europe Desk geeft advies over de subsidieregelingen van de subprogramma’s MEDIA en Cultuur van het Creative Europe programma en biedt begeleiding bij het doen van een aanvraag.

U kunt bij de Creative Europe Desk NL terecht voor:

  • informatie over de regels, procedures en deadlines van de diverse regelingen voor de culturele en audiovisuele sector;
  • advies en begeleiding bij het aanvragen van subsidie;
  • hulp en/of bemiddeling bij het zoeken naar specifieke informatie en/ of samenwerkingspartners uit andere Europese landen;
  • informatie over andere Europese fondsen en aanvullende financiering.

De desk verzamelt ook input uit de sector om de vertegenwoordigers bij de Europese Commissie en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap te informeren over de belangen van de Nederlandse audiovisuele en culturele industrie.

Verhoging budget

Het voorstel van de Commissie om de culturele en creatieve sectoren in de EU te versterken richt zich op drie gebieden: (1) MEDIA – het programma Creative Europe ter ondersteuning van de Europese film- en andere audiovisuele industrieën; (2) Cultuur; en (3) sector overschrijdende actie:

  1. MEDIA: Er wordt 1,081 miljard euro uitgetrokken voor de financiering van audiovisuele projecten en het stimuleren van het concurrentievermogen van de audiovisuele sector in Europa. Het programma MEDIA zal de ontwikkeling, distributie en promotie van Europese films, tv-programma’s en videogames blijven ondersteunen. De komende jaren zal meer geld worden geïnvesteerd in de internationale promotie en distributie van Europese producties en innovatieve verteltechnieken, waaronder virtuele realiteit.
  2. Cultuur: 609 miljoen euro van de nieuwe begroting wordt toegewezen aan het promoten van de culturele en creatieve sectoren in Europa. Er zullen samenwerkingsprojecten, netwerken en platforms worden opgezet om getalenteerde kunstenaars uit heel Europa met elkaar in contact te brengen en het makkelijker maken voor makers om over de grenzen heen met elkaar samen te werken.
  3. Sector overschrijdende actie tussen de culturele en de mediasector: Er wordt 160 miljoen euro uitgetrokken voor het financieren van kleine en middelgrote ondernemingen en andere organisaties die actief zijn in de culturele en creatieve sectoren.

Door:

Solange Kamm, Huis van de Nederlandse Provincies

Bronnen:

Investing in People: increased budget to reinforce European cultural and creative sectors, persbericht Europese Commissie

EU-begroting: versterking van de culturele en creatieve sectoren in Europa, persbericht Europese Commissie

Meer informatie:

Creative Europe