Verkiezingsdebat: Europa dichter bij de provincie brengen

6 mei 2019

“Wat je politieke mening over Europa ook is, voor provincies is Brussel een factor van grote betekenis. Het is dus belangrijk dat we goed weten wat er in Brussel speelt. Maar het is óók belangrijk dat ze in Brussel weten waar wij als provincies op inzetten” aldus Mariëtte Pennarts, Europagedeputeerde van de provincie Utrecht.

Met dank overgenomen van Regio Randstad.

Op 23 mei gaat Nederland weer naar de stembus. Ditmaal om nieuwe leden voor het Europees Parlement te kiezen. Er zijn de voortekenen dat er in Brussel na de verkiezingen wel eens een andere wind kan gaan waaien. En dat gaan we uiteindelijk ook in de provincies merken.

Neem nu klimaat en duurzaamheid. Het huidige Europese beleid is behoorlijk ambitieus en de EU wil koploper van de wereld zijn. Wat gaat er straks met de in Parijs gemaakte klimaatafspraken gebeuren? Pennarts: “Het realiseren van de klimaatopgaven heeft hoge prioriteit in de provincies, maar het speelveld daarvoor wordt in Brussel bepaald.”

Ook industrie en innovatie staan hoog op de Brusselse agenda. Provincies investeren in clusters en fieldlabs. Met Europees geld kunnen veelbelovende initiatieven worden opgeschaald. Grootstedelijke regio’s zoals de Randstad zijn daarbij aanjagers voor heel Europa. Maar op EU-niveau zie je inmiddels een heel andere discussie ontstaan: hoe kunnen we onze Europese bedrijven, en de daarbij behorende werkgelegenheid, beschermen tegen concurrentie vanuit staatsgeleide economieën zoals China? Is daar niet een veel assertiever Europees industriebeleid voor nodig?

Mariëtte Pennarts: “Het is belangrijk dat we deze discussies met elkaar voeren. Ik heb daarom samen met mijn collega’s van de andere Randstadprovincies het initiatief genomen om een Europadebat te organiseren in Utrecht met kandidaat-Europarlementariërs van verschillende partijen. We moeten Europa dichter bij de provincie brengen – en de provincie dichter bij Europa.”

Het Randstad Europadebat “Provinciale opgaven – Europese oplossingen” vindt plaats op 16 mei van 14.30 tot 17.00 in het Utrechtse Paushuize. Aanmelden kan tot 9 mei via regiorandstad@nl-prov.eu. Voor meer informatie, zie www.randstadregion.eu