Nieuws

Publicatie: 24 januari 2022

Door:


Gemeenten konden tot en met 31 december 2021 staatssteun verlenen aan het doelgroepenvervoer in de periode 14 oktober 2020 tot 1 oktober 2021. De Europese Commissie is akkoord met een herintroductie van deze steunmaatregel tot en met 30 juni 2022. Daarnaast is het steunbedrag voor de loonkosten in de desbetreffende periode verhoogd van 10 miljoen euro naar 12 miljoen euro.

Commissiebesluit Herintroductie

Nederland heeft de Europese Commissie gevraagd om enkele steunmaatregelen naar aanleiding van de gevolgen van de coronamaatregelen te verlengen tot en met 30 juni 2022. De Europese Commissie heeft op 19 januari 2022 goedkeuring gegeven voor het herintroduceren van deze maatregelen (SA. 101235). Een van deze steunmaatregelen gaat over de mogelijkheid voor gemeenten om staatssteun te verlenen aan het doelgroepenvervoer over de periode van 14 oktober 2020 tot 1 oktober 2021 voor maximaal 70% van de in aanmerking komende kosten voor de niet-gereden ritten. Deze steunmaatregel werd op 9 november 2021 goedgekeurd onder  de naam “Doelgroepenvervoer en staatssteun COVID-19 II – verlenging” (SA.100306). Daarnaast hebben gemeenten door het besluit van 19 januari 2022 de mogelijkheid om staatssteun aan het doelgroepenvervoer voor de loonkosten te verhogen van maximaal 10 miljoen euro naar 12 miljoen euro.

Vanaf 19 januari 2022 kunnen gemeenten dus weer staatssteun verlenen aan het doelgroepenvervoer ter vergoeding van maximaal 70% van de niet-gereden ritten over de periode van 14 oktober 2020 tot 1 oktober 2021, met gebruikmaking van de genoemde verhoging. Het is aan te raden om te herbeschikken als een gemeente tussen 1 januari 2022 en 19 januari 2022 de staatssteun heeft verleend, omdat de steunmaatregel in die periode niet geldig was.

Geactualiseerde versie circulaire

Alle gemeenten zijn per brief op de hoogte gesteld van het besluit van de Europese Commissie, dat heeft geleid tot een geactualiseerde versie van de circulaire. In de circulaire vindt u de voorwaarden voor steunverlening aan het doelgroepenvervoer in de periode van 14 oktober 2020 tot 1 oktober 2021. Voor meer informatie verwijzen wij u ook graag naar het nieuwsbericht dat Kenniscentrum Europa decentraal eerder schreef over het besluit  “Doelgroepenvervoer en staatssteun COVID-19 II – verlenging” (SA.100306).

Bron

Meer informatie