Versoepeling staatssteunregels zal cofinanciering eenvoudiger maken

Op 26 november heeft de Raad van de Europese Unie de zogenaamde machtigingsverordening aangenomen waarmee de Europese Commissie staatssteunregels kan versoepelen. De gewijzigde machtigingsverordening is onderdeel van het MFK-pakket en biedt de Europese Commissie de mogelijkheid om de Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV) zo uit te breiden dat de staatssteunregels beter aansluiten op nationale cofinanciering bij EU-fondsen.

Twee nieuwe categorieën uitgezonderd van melding

Met de nieuwe machtigingsverordening, die eerder al door het Europese Parlement is goedgekeurd, kan de Europese Commissie twee soorten nationale steunmaatregelen uitzonderen van de aanmeldingsplicht. Deze twee categorieën zijn:

  • Nationale steunmaatregelen gecombineerd met centrale EU-fondsen, zoals het InvestEU fonds of ‘Seal of Excellence’ projecten;
  • Projecten die worden ondersteund door EU-programma’s voor Europese territoriale samenwerking.

 Meerjarig Financieel Kader

Door deze wijziging wordt het ondersteunen van dit soort EU-projecten met nationaal budget eenvoudiger. Dit was tot nu toe ingewikkeld, omdat nationale financiering aan staatssteunregels moet voldoen en financiering vanuit de EU niet. Vanaf het nieuwe Meerjarig Financieel Kader (MFK) kunnen straks zowel centrale als decentrale overheden gebruikmaken van de nieuwe vrijstellingen.

Door:

Sharon Smedes en Paul Zondag, Europa decentraal

Bron:

EU clears national aid linked to EU funded programmes from state aid checks, Consilium
Staatssteunregels cofinanciering EU-projecten versoepeld, VNG
Voorstel voor een Verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EU) 2015/1588, EUR-Lex

Meer informatie:

Staatssteun, Europa decentraal
Vrijstellingen, Europa decentraal
Algemene groepsvrijstellingsverordening, Europa decentraal
Proposal for a Council Regulation amending Council Regulation (EU) 2015/1588, Europese Commissie