Verzoek om voorbeelden luchtkwaliteitsmaatregelen voor EU-luchtkwaliteitsrichtlijn

In het kader van de Europese Agenda Stad vraagt het Partnerschap Luchtkwaliteit om voorbeelden van (on)succesvolle luchtkwaliteitsmaatregelen uit de (decentrale) praktijk. De input zal door het Partnerschap gebruikt worden voor de verdere implementatie van de EU-luchtkwaliteitsrichtlijn.  De best practices worden tevens gepubliceerd en vormen zo een voorbeeld voor de hele Europese Unie. Voorbeelden kunnen tot 15 november 2018 worden aangeleverd.

Verzoek aanleveren voorbeelden

Het verzoek om het aanleveren van voorbeelden staat open voor alle overheden die luchtkwaliteitsmaatregelen nemen. Met de ingeleverde voorbeelden wil het Partnerschap Luchtkwaliteit  inzicht krijgen in de wijze waarop (decentrale) overheden voldoen aan de EU-luchtkwaliteitseisen. Daarnaast wil het Partnerschap de kennis over relevante luchtkwaliteitsmaatregelen verspreiden en verschillende maatregelen met elkaar vergelijken. Het Partnerschap ontvangt ook graag voorbeelden van maatregelen die in de praktijk niet succesvol blijken.

European Catalogue of Air Quality Measures

De best practices op het gebied van het verbeteren van luchtkwaliteit zullen mogelijk worden gepubliceerd in de European Catalogue of Air Quality Measures. Deze online catalogus geeft medewerkers van overheden inzicht in de maatregelen die genomen worden om de luchtkwaliteit in de EU te verbeteren. Zo is bijvoorbeeld terug te vinden dat een ingestelde snelheidslimiet van 80 km/h op de A13 bij Rotterdam bijdraagt aan het verbeteren van de luchtkwaliteit in Nederland.

Europese Agenda Stad

De Europese Agenda Stad (‘Urban Agenda for the EU’) heeft tot doel om EU-beleid ‘urban proof’ te maken. Om EU-beleid beter te laten aansluiten op de stedelijke praktijk richt de Europese Agenda Stad zich onder meer op een grotere invloed van stedelijke regio’s op EU-regelgeving. De belangrijkste uitdagingen voor Europese stedelijke gebieden zijn vertaald naar twaalf prioritaire thema’s, waaronder luchtkwaliteit. Voor elk van deze thema’s zijn Partnerschappen gevormd waarin stedelijke regio’s, lidstaten, de Europese Commissie, Europese instellingen en andere betrokkenen samenwerken. De Partnerschappen doen concrete aanbevelingen aan de Europese Commissie op het gebied van betere regelgeving, financiering en kennisdeling.

Meer informatie

Call for examples on air quality measures, Urban Agenda for the EU (Futurium)
Online European Catalogue of Air Quality Measures, EU Joint Research Centre
Urban Partnerschip on Air Quality, Urban Agenda for the EU (Futurium)