Vier nieuwe Partnerschappen binnen de Urban Agenda van start

In het kader van Urban Agenda voor de Europese Unie (UAEU) zijn er vier nieuwe Partnerschappen gestart. Partnerschappen zijn opgericht om samen te werken aan betere en gemakkelijkere toepassing van Europees beleid op specifieke thema’s. In mei 2016 hebben de lidstaten van de EU het ‘Pact van Amsterdam’ onderschreven waarin deze drie sporen verder zijn uitgewerkt. De nieuwe Partnerschappen voor circulaire economie, digitale transitie, banen en vaardigheden in de lokale economie en stedelijke mobiliteit hielden in februari hun eerste bijeenkomsten.

Vier nieuwe partnerschappen

De nieuwe partnerschappen gaan zich richten op:

  • Circulaire economie (gecoördineerd door Oslo (Noorwegen);
  • Digitale transitie (gecoördineerd Estland, Sofia (Bulgarije) door Oulo (Finland));
  • Banen en vaardigheden in de lokale economie (gecoördineerd door Roemenië, Jelgava (Letland) en Rotterdam);
  • Stedelijke mobiliteit (gecoördineerd door Tsjechië en Karlsruhe (Duitsland))

De eerste versie van de Actieplannen worden verwacht in januari 2018. Hierin staan voorstellen voor betere regelgeving, betere financiering en betere kennisdeling over de verschillende thema’s van de Partnerschappen.

Laatste vier Partnerschappen

In de lente van 2017 zullen de laatste vier partnerschappen met hun werkzaamheden beginnen. De thema’s zijn: klimaatadaptieenergietransitie, innovatieve en verantwoorde publieke aanbestedingen en duurzaam gebruik van op land en natuur gebaseerde oplossingen.

Over Partnerschappen

De Urban Agenda krijgt onder andere vorm door het oprichten van thematische partnerschappen. In Partnerschappen werken de Europese Commissie, lidstaten, Europese stedelijke gebieden en regio’s samen aan een betere en sterkere stedelijke dimensie in het Europese beleid. Elk partnerschap focust op verbetering in drie gebieden: betere regelgeving, beter gebruik van financiële instrumenten en betere kennisuitwisseling.

Vier proef-partnerschappen werden reeds geïntroduceerd eind 2015 en begin 2016, onder het Nederlands EU-Voorzitterschap. Dit zijn:

  • Luchtkwaliteit (gecoördineerd door Nederland);
  • Huisvesting (gecoördineerd door Slowakije);
  • Integratie van migranten en vluchtelingen (gecoördineerd door gemeente Amsterdam);
  • Armoede in steden (gecoördineerd door België).

Werkwijze

Elk partnerschap begint met een inventarisatiefase, om de meest urgente en concrete kwesties te vinden. Daarna worden de knelpunten, mogelijkheden en actiegebieden besproken, waaruit een akkoord voor een Actieplan en een Roadmap volgen. In de laatste fase van het Partnerschap wordt het Actieplan uitgevoerd. Een partnerschap heeft een duur van drie jaar.

Door:

Femke Salverda en Tessa de Vries, Europa decentraal

Bron:

New Partnerships and new online platform, Urban Agenda for the EU

Meer informatie:

Partnerships, Urban Agenda for the EU
Europese Agenda Stad, Agenda Stad
Urban Agenda for the EU infographic, 12 thema’s, 12 Partnerschappen