Vierde call Urban Innovative Actions opengesteld

Vorige week is de vierde call voor Urban Innovative Actions (Stedelijke Innovatieve Acties) opengesteld. De Europese Commissie stelt 80 tot 100 miljoen beschikbaar voor de financiering van innovatieve projecten om stedelijke uitdagingen aan te pakken. De oproep tot het indienen van projecten staat open tot en met januari 2019.

Voorstel indienen?

Steden die innovatieve projecten willen steunen, kunnen op zogeheten ‘calls’ (oproepen tot indienen van voorstellen) reageren. Op 15 oktober 2018 is de vierde call opengesteld met de volgende onderwerpen:

  • Veilige openbare ruimten in steden
  • Digitalisering
  • Duurzaam gebruik van land en natuur
  • Stedelijke armoede

Deadline: tot en met 31 januari 2019 kunnen projectvoorstellen worden ingediend via de website van Urban Innovative Actions. In de Call for Proposals staat aan welke voorwaarden een project moet voldoen.

Urban Innovative Actions (UIA)

Urban Innovative Actions (UIA) is een initiatief van de Europese Unie dat stedelijke gebieden in heel Europa middelen biedt om nieuwe en onbewezen oplossingen te testen om stedelijke uitdagingen zoals luchtkwaliteit, klimaatverandering, huisvesting en de lokale economie aan te pakken. Denk bijvoorbeeld aan innovatieve loopbaanbegeleiding of energie-efficiënte sociale huisvesting. Het UIA heeft tot doel om innovatieve oplossingen te testen en te zien hoe deze in de praktijk werken en reageren op de complexiteit van stedelijke gebieden.

Projecten

In de derde call hebben drie Nederlandse steden financiële steun gekregen voor innovatieve projecten. Amsterdam krijgt steun om slimme blauw-groene daken op corporatiewoningen aan te gaan leggen. Op deze daken kan extra water opgeslagen worden, en door een netwerk kan het waterniveau aangepast worden op de weersverwachting. Dit biedt betere bescherming tegen extreme droogte of regenval.

Breda krijgt steun voor een project dat vervuilende dieselaggregaten op evenementen zal vervangen door het gebruik van elektrische auto’s. Er wordt een platform opgezet waar bezoekers van evenementen hun elektrische auto kunnen aanbieden als energiebron in ruil voor een gratis ticket of consumpties. Hierdoor wordt de CO2-uitstoot sterk verminderd.

Aan Eindhoven is 4,9 miljoen euro toegewezen om werkzoekenden bij te scholen. Op deze manier wil de stad het verschil tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt aanpakken. De bedoeling is dat er binnen drie jaar 600 werkzoekenden aan een opleiding begonnen zijn en dat 200 werkzoekenden een baan gevonden hebben.

Achtergrond: ondersteuning duurzame stedelijke ontwikkeling in de EU
Uit art. 8 EFRO-verordening volgt dat het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling op initiatief van de Commissie innovatieve acties op het gebied van duurzame stedelijke ontwikkeling kan ondersteunen. Dergelijke ondersteunende acties omvatten studies en proefprojecten voor het vaststellen of testen van nieuwe oplossingen voor het aanpakken van uitdagingen op dit gebied. De acties moeten bovendien van belang zijn op EU-niveau. In dit verband heeft de Commissie Urban Innovative Actions (UIA) opgezet. Voor de periode 2014-2020 is een budget van € 372 miljoen beschikbaar.

Bron:

Commissie verleent 22 steden financiële steun voor innovatieve projecten en start een nieuwe oproep tot het indienen van projecten voor veilige openbare ruimten in steden, nieuwsbericht Europese Commissie
Blauw-groene daken met EU-subsidie op Amsterdamse corporatiewoningen, gemeente Amsterdam
AirQon zorgt voor schone evenementen in de stad!, Stadsblad Breda
Europese miljoenen voor Eindhovens arbeidsmarktproject, gemeente Eindhoven

Meer informatie:

Hoe worden EU-doelstellingen voor duurzame stedelijke ontwikkeling vertaald naar de fondsenprogramma’s of initiatieven?, praktijkvraag Europa decentraal