VNG-enquête: Hoe ver bent u met elektronisch aanbesteden?

9 februari 2015Aanbesteden

Gemeenten moeten op grond van de nieuwe Europese aanbestedingsrichtlijn vanaf april 2016 volledig elektronisch aanbesteden. Hoe ver bent u hiermee als inkoper? De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) hoort dit graag via een online enquête ‘Elektronisch aanbesteden’!

Elektronisch aanbesteden

Elektronisch aanbesteden is het uitvoeren van aanbestedingen via internet. De Europese Commissie streeft naar volledig elektronisch aanbesteden. Dit vanuit de gedachte dat het leidt tot een verlaging van de administratieve lasten voor zowel overheden als het bedrijfsleven, de toegang voor het MKB vergroot en ook de concurrentie en transparantie bevordert.

Volledig digitaal

Op grond van de nieuwe aanbestedingsrichtlijn moeten gemeenten vanaf april 2016 volledig elektronisch aanbesteden. Dit houdt in dat als er een Europese aanbestedingsplicht geldt:
– de opdracht voortaan online gepubliceerd moet worden,
– de Nota van Inlichtingen digitaal tot stand komt,
– inschrijvingen digitaal moeten worden ingediend, en ook
– de gunning digitaal moet worden gepubliceerd.

Hoe ver bent u?

De VNG is benieuwd hoe ver u bent met elektronisch aanbesteden. De vereniging roept dan ook alle gemeenten op om hiervoor een enquête in te vullen (zie ‘meer informatie’). Dit neemt ongeveer 10 minuten in beslag. Aan de hand van de resultaten kan de VNG beoordelen of er eventueel ondersteuning nodig is.

Door:

Emile Perton, Europa decentraal

Bron:

VNG

Meer informatie:

VNG-enquête Elektronisch aanbesteden
Elektronisch aanbesteden, Europa decentraal