VNG publiceert Handreiking schaarse vergunningen

26 november 2018Dienstenrichtlijn

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft een handreiking over schaarse vergunningen gepubliceerd. De handreiking is bedoeld voor gemeenteambtenaren die met schaarse vergunningen te maken krijgen in het kader van vergunningverlening, beleid of regelgeving.

Schaarse vergunningen

Gemeenten (en andere bestuursorganen) verdelen schaarse vergunningen. Hierbij dienen gemeenten er rekening mee te houden dat het verlenen van een recht aan de één in het geval van schaarste resulteert in het niet verlenen van dat recht aan een ander. Het verlenen van een schaarse vergunning beïnvloedt daarmee de kans van vergunningaanvragers om bepaalde (economische) activiteiten uit te voeren. Voorbeelden van economische activiteiten waarvoor gemeenten schaarse vergunningen gebruiken, zijn onder andere de exploitatie van rondvaartboten, het exploiteren van coffeeshops en het organiseren van evenementen.

Dienstenrichtlijn

Wanneer het aantal beschikbare vergunningen wordt beperkt vanwege de schaarste van natuurlijke hulpbonnen of de bruikbare technische mogelijkheden, moet op basis van de Dienstenrichtlijn bij de verdeling van deze vergunningen ruimte worden geboden aan (potentiële) gegadigden om mee te kunnen dingen naar de beschikbare vergunning. Het beleid van gemeenten dient hier op te zijn afgestemd. Voor elk vergunningstelsel waarin de beschikbare vergunningen in aantal beperkt zijn, moet een verdelingsbeleid worden gevoerd dat verzekert dat aan alle gegadigden gelijke kansen wordt geboden.

Handreiking VNG

De handreiking gaat onder meer in op de vraag wanneer er sprake is van schaarse vergunningen. Ook geeft de handreiking informatie aan gemeenten over het vormgeven van een evenredig verdelingsbesluit, zodat aan alle (potentiële) gegadigden gelijke kansen worden geboden en over de instrumenten (bijvoorbeeld loting) die daarvoor mogen worden toegepast.

De handreiking is op 5 november gepresenteerd tijdens de Juridische 2-daagse van de VNG.

Bron:

Handreiking schaarse vergunningen gepubliceerd, nieuwsbericht VNG
Handreiking schaarse vergunningen, VNG

Meer informatie:

Dienstenrichtlijn, Europa decentraal
Rechtspraak over de toepassing van de Europese Dienstenrichtlijn: een handleiding voor decentrale overheden, factsheet Europa decentraal