VNG publiceert handreiking social return

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft afgelopen week een handreiking social return online beschikbaar gemaakt. Social return staat volgens de VNG steeds hoger op de agenda van Nederlandse gemeenten.

Social return

Het doel van social return – ook wel SROI (Social Return on Investment) genoemd – is het creëren van werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het is een instrument voor de realisatie van sociale doelstellingen bij aanbestedingen en het verlenen van subsidies en vergunningen.

Toepassing bij overheidsopdrachten

Decentrale overheden kijken bij overheidsopdrachten steeds vaker in hoeverre bepaalde doelgroepen, die zij graag zien instromen op de arbeidsmarkt, kunnen worden ingezet bij de uitvoering van opdrachten. Een gemeente kan een ondernemer die de opdracht gaat uitvoeren bijvoorbeeld vragen om een percentage van het budget te besteden aan banen, stages of leerwerkplekken voor kwetsbare groepen. Denk hierbij aan de inzet van langdurig werklozen, bijstandsgerechtigden, mensen uit de sociale werkvoorziening en gehandicapten.

Handreiking VNG

De handreiking social return die de Commissie Werk en Inkomen van de VNG door Platform31 heeft laten opstellen, is bestemd voor gemeenten die meer willen weten over social return of hun social return-beleid willen verbeteren. Social return is volop in ontwikkeling en veel gemeenten lopen bij het opzetten en uitvoeren van het beleid tegen dezelfde vragen aan, laat de VNG weten. De nieuwe handreiking biedt daarbij uitkomst.

Alternatieve invulling

Uit de handreiking blijkt dat steeds meer gemeenten neigen naar een social-return-beleid waarbij inspanningen van opdrachtnemers doorlopend worden erkend en niet alleen tijdens de uitvoering van een opdracht. Het is immers niet altijd mogelijk om de social-return-verplichting of -inspanning te vertalen naar een percentage van de opdrachtwaarde.

Door:

Chris Koedooder en Marieke Merkus, Europa decentraal

Bron:

Handreiking helpt bij uw beleid voor social return, nieuwsbericht VNG

Meer informatie:

Social return, Europa decentraal
Aanbestedingen, Europa decentraal
Sociale criteria, Europa decentraal
Maatschappelijk aanbesteden, Europa decentraal
Tweede Kamer neemt moties over aanbesteden aan, nieuwsbericht Europa decentraal
Mogen wij buitenlandse inschrijvers een social return verplichting opleggen? Praktijkvraag Europa decentraal
Arbeidsmarktbeleid, VNG
Gids sociaal kopen, Europese Commissie