Voedselregio’s in Nederland gaan samenwerking aan: Food NL

15 oktober 2018

De voedselregio’s Greenport Regio Venlo, Agrifood Capital Noordoost-Brabant en Regio Foodvalley starten een intensieve samenwerking in Brussel. Onder de naam Food NL willen de regio’s beter opkomen voor de regionale en economische belangen vanuit Nederland. Op 10 oktober werd, tijdens de Europese Week van de Regio’s en Steden, het startschot voor de samenwerking gegeven in het Huis van de Nederlandse Provincies in Brussel.

Samenwerking

De regio’s zetten zich in voor systeem doorbrekende innovaties en een circulaire productie van voedsel. Dit gebeurt op basis van samenwerking met o.a. belangrijke sectoren als hightech en datascience. Ook willen de voedselregio’s met hun samenwerking zo veel mogelijk investeringen naar zich toe trekken. Deze investeringen zijn voornamelijk nodig om kringlooplandbouw mogelijk te maken, uitbraak van ziektes bij dieren zoveel mogelijk te voorkomen en antibioticagebruik bij dieren terug te dringen.

Aftrap

Tijdens de aftrap van de samenwerking op 10 oktober gaven ambtelijke experts van de Europese Commissie en de Europarlementariërs Jan Huitema en Lambert van Nistelrooij hun visie op dit initiatief vanuit Nederland, waarmee dit initiatief nog kan worden versterkt.

Door:

Solange Kamm, Huis van de Nederlandse Provincies

Bronnen:

Bijeenkomst Food NL