Voltooien van de agenda voor betere regelgeving (better regulation)

De Commissie heeft diverse hervormingen gedaan om Europese besluitvorming meer te baseren op prioriteiten en feiten, en tegelijk transparanter en doeltreffender te maken. In de recent gepubliceerde communicatie ‘Completing the Better Regulation Agenda: Better solutions for better results’ kijkt de Commissie terug op de doelstellingen omtrent better regulation, de voltooide hervormingen en de toekomstplannen.

Betere Regelgeving Agenda

Better regulation, ook wel betere regelgeving, houdt in dat zowel bestaande als nieuwe Europese wet- en regelgeving zo vorm wordt gegeven, dat wetgevingsdoelen worden bereikt tegen minimale kosten. In de politieke beleidslijnen die huidige Commissievoorzitter Juncker in 2014 formuleerde was better regulation een van de doelstellingen. Deze politieke doelstelling is in beleid omgezet aan de hand van de Betere Regelgeving Agenda (BRA) gepresenteerd in mei 2015.

Communicatie ‘Completing the Better Regulation Agenda’ 2017

De BRA blijkt een goede basis voor vlotte besluitvorming, zo stelt de Commissie in de Communicatie. Er zijn drie pijlers ontwikkeld door de Commissie, namelijk het gebruik van impact assessments bij nieuwe Europese wetgevingsvoorstellen en meer betrokkenheid van belanghebbenden bij evaluatie van Europese wetgeving, zoals het REFIT platform. Daarnaast kijkt de Commissie terug op enkele belangrijke ontwikkelingen zoals het vergroten van de transparantie en legitimiteit van de EU en het voltooien van de Regulatory Scrutiny Board.

Transparantie en legitimiteit

Transparantie, legitimiteit en verantwoordelijkheid spelen een grotere rol in het werk van de Commissie. Onder meer het lanceren van de ‘contribute to law-making’ website draagt hieraan bij. Via deze website kan men in verschillende fases van het Europees wetgevingsproces input leveren. Meer informatie over de mogelijkheden tot feedback geven aan de Commissie leest u in de Praktijkvraag: Feedback geven aan de Europese Commissie: hoe werkt het?.

Een van de initiatieven die verder de transparantie van het Europees wetgevingsproces heeft vergroot, is het instellen van het transparantieregister. Ontmoetingen tussen Europese ambtenaren en belangenvertegenwoordigers zijn hierdoor alleen toegestaan als de belangenvertegenwoordigers in het register zijn opgenomen.

Interinstitutioneel Akkoord over beter wetgeven

Binnen het Interinstitutioneel Akkoord over beter wetgeven heeft de Commissie toezeggingen gedaan om mogelijkheden naar het verminderen van regeldruk te onderzoeken. Op basis van deze analyses heeft de Commissie besloten om voortaan bij haar evaluaties en impact assessments nog systematischer in te gaan op de kosten en baten van Europese wetgevingsvoorstellen. De effecten hiervan kunnen hierdoor vooraf gekwantificeerd worden. Indien mogelijk poogt de Commissie bij elk wetgevingsvoorstel ook een streefcijfer van ingeschatte vermindering van de regeldruk vast te stellen.

Een van de aandachtspunten van de Commissie is dat het wenselijk is dat nationale overheden duidelijk maken wat de nationale toevoegingen zijn bij de implementatie van Europese wetgeving. Wanneer nationale overheden strikter zijn dan de Europese norm, wordt dat vaak aangeschreven aan de EU, terwijl de nationale overheden in dat geval zelf kiezen voor de strengere invulling van het beleid.

Door:

David Schutrups en Fenna Eerenberg, Europa decentraal

Bron:

Completing the Better Regulation Agenda: Better solutions for better results, Europese Commissie

Meer informatie:

Better Regulation, Europa decentraal
Better Regulation, themapagina Europa decentraal
Europees recht en beleid decentraal, Europa decentraal
Wat houdt REFIT en het REFIT-platform in? Praktijkvraag Europa decentraal
Europese Commissie zet volgende stap in betere regelgeving agenda, nieuwsbericht Europa decentraal
Publicatie akkoord EU-instellingen over beter wetgeven, nieuwsbericht Europa decentraal
REFIT-Platform van start!, nieuwsbericht Europa decentraal
Agenda voor betere regelgeving: meer transparantie en toetsing voor betere EU-wetgeving, persbericht Europese Commissie
Betere regelgeving: waarom en hoe, Europese Commissie