Zoeken

ALTIJD OP DE HOOGTE?

Welke ontwikkelingen in de EU zijn van belang voor gemeenten, provincies en waterschappen? En wat betekent dat voor de dagelijkse praktijk?

Von der Leyen wil Europa klimaatneutraal

28 augustus 2019

De nieuwe voorzitter van de Europese Commissie, Ursula Von der Leyen, wil van Europa het eerste klimaatneutrale continent maken. Dat is de belangrijkste prioriteit in haar beleidslijnen, die ze uitsprak voordat het Europees Parlement instemde met haar benoeming. In de eerste honderd dagen van haar termijn wil ze komen met een Green Deal, waarbinnen regio’s een rol krijgen.

Een onderdeel van de Green Deal moet een klimaatwet worden. In deze wet wordt verankerd dat Europa in 2050 klimaatneutraal is. Hiertoe wil Von der Leyen onder andere het emissiehandelssysteem uitbreiden naar de maritieme sector, de luchtvaart en de vervoers- en bouwsector. Verder komt de nieuwe Europese Commissie, wat Von der Leyen betreft, met een zogeheten Europees klimaatpact. Hierin dienen onder andere regio’s, het maatschappelijk middenveld en de industrie toezeggingen te doen die voor gedragsverandering zorgen bij burgers en bedrijven. Op deze manier moet de EU in 2030 de CO2 uitstoot met 55% hebben verlaagd, in plaats van de 50% verlaging die op dit moment de doelstelling is.

Ook op het gebied van digitalisering moet de nieuwe Commissie zich roeren. Zo moeten voor Europese 5G-netwerken in Europa gezamenlijke normen komen. Andere opvallende voorstellen van Von der Leyen zijn onder andere een Europese garantie op een minimumloon en een Europees werkloosheidsverzekeringsstelsel. Ten slotte gaat de nieuwe Commissie–Von der Leyen de Europese democratie een impuls geven. Op een twee jaar durende conferentie, die in 2020 begint, kunnen burgers en organisaties meepraten over de toekomst van het Europees beleid. De uitkomsten kunnen omgezet worden in wetgeving.

De plannen die Von der Leyen presenteerde worden verder uitgewerkt in het werkprogramma van de nieuwe Europese Commissie, dat eind dit jaar verschijnt. Lees de plannen van Von der Leyen hier.

X