Zoeken

ALTIJD OP DE HOOGTE?

Welke ontwikkelingen in de EU zijn van belang voor gemeenten, provincies en waterschappen? En wat betekent dat voor de dagelijkse praktijk?

Voorbereidingen op Brexit in de bloembollensector

22 oktober 2018Brexit

De onderhandelingen tussen het VK en de EU over een uittredingsovereenkomst zijn nog in volle gang. Ondanks dat er nog veel onduidelijk is over de overeenkomst, bestaat de kans dat de Brexit gevolgen gaat hebben voor economische sectoren waarin handel met het VK bestaat. Een van deze sectoren is de bloembollensector. Binnen deze sector worden echter al voorbereidingen getroffen voor de Brexit.

Directe gevolgen Brexit

Het VK is een belangrijk exportland voor de Nederlandse bloembollensector. Per jaar wordt er tussen de 90 en de 100 miljoen euro aan bloembollen naar het VK geëxporteerd, die daarmee tot de top vijf van exportlanden voor deze sector behoort, aldus de brancheorganisatie Anthos. Door de Brexit kunnen er extra financiële en administratieve lasten ontstaan voor bloembollenexporteurs. Afhankelijk van de toekomstige overeenkomst kunnen exporteurs te maken krijgen met inspecties, certificaten en douaneformaliteiten. Het is belangrijk voor ondernemers om hier goed op voor te bereiden, zoals blijkt uit een rapportage van Omroep West. Een lokale bloembollen exporteur vertelt dat hij vanaf de dag dat het nieuws bekend werd, is gaan kijken hoe zijn bedrijf met de Brexit om kan gaan. Bovendien is er iedere week een Brexit-overleg in het bedrijf. Daarnaast oefenen ze scenario’s.

Indirecte gevolgen Brexit

De Brexit heeft echter ook indirecte gevolgen op de bloembollensector. Naast de Brexit zijn er binnen de EU voorstellen om de regels betreffende de landbouwsector te veranderen. In het voorstel van de Europese Commissie voor de nieuwe meerjarenbegroting van 2021-2027 wordt er namelijk op het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) bezuinigd.

GLB bezuinigingen

Een van de redenen voor de bezuinigingen is dat de Europese Commissie meer geld wil investeren in bijvoorbeeld innovatie en migratie, terwijl, mede door de Brexit, de grootte van het totale EU-budget hetzelfde is gebleven  Hoewel de Commissie de resultaten van het GLB wil behouden door het GLB efficiënter te maken en te versimpelen, gaat het GLB-budget hierdoor nog steeds omlaag. Er is dus een risico dat landbouwers hierdoor minder directe betalingen zullen krijgen vanuit de EU. Meerdere lidstaten hebben echter aangegeven dat zij het niet eens zijn met het voorstel en de bijbehorende bezuinigingen. De onderhandelingen over het nieuwe GLB zijn nog in volle gang: daarom is het nog niet zeker of de bezuinigingen zullen worden doorgevoerd.

Brexit-loket voor decentrale overheden

De bloembollensector is niet de enige sector die exporteert naar het VK. Voor meer informatie en vragen over de Brexit kunnen ondernemers daarom terecht bij het Brexit-loket voor ondernemers. Decentrale overheden kunnen ondernemers met vragen hiernaar doorverwijzen. Decentrale overheden kunnen zelf voor informatie en vragen terecht bij het Brexit-loket voor decentrale overheden van Europa decentraal.

Bron:

Bloembollenexporteurs bereiden zich voor op Brexit, Omroep West

Door:

Sharon Smedes, Maxim Vennegoor en Fabian Wondergem, Europa decentraal

Meer informatie:

Brexit-loket voor decentrale overheden, Europa decentraal
Brexit-loket voor ondernemers, Rijksoverheid
Plattelandsontwikkeling, Europa decentraal
Wie betaalt de rekening van de Brexit?, nieuwsbericht Europa decentraal
Wat houden de voorgestelde wijzigingen van het EU-landbouwbeleid in voor onze provincie?, praktijkvraag Europa decentraal

X