Nieuws

Publicatie: 11 juni 2019

Door:


De Europese Commissie heeft haar begroting voor 2020 gepresenteerd. Met deze laatste begroting van het huidig meerjarig financieel kader (2014-2020) is een bedrag van € 168,3 miljard gemoeid. Prioriteiten zijn het investeren in de concurrentiekracht en veiligheid van de Europese Unie. Het is nu aan de EU-lidstaten en het Europees Parlement om deze begroting gezamenlijk goed te keuren.

Investeringen

De Europese begroting vormt ongeveer 1% van het opgetelde bruto nationaal inkomen van alle EU-lidstaten, en is vooral een aanvullend investeringsinstrument voor prioriteiten die alle lidstaten belangrijk vinden. Zo wordt er in de nieuwe begroting onder andere geïnvesteerd in:

  • De concurrentiekracht van de Europese economie (€ 83 miljard), onder meer door geld uit te trekken voor onderzoeksprogramma Horizon 2020 en het jongerenwerkgelegenheidsinitiatief. Dit laatste programma heeft het doel jongeren in regio’s met hoge jeugdwerkloosheid te ondersteunen.
  • De bestrijding van klimaatverandering (21% van de begroting). Deze reservering past bij de ambitie om 20% van de Europese meerjarenbegroting uit te geven aan klimaatmitigatie en -adaptatie.
  • Duurzame ontwikkeling. Hiervoor wordt in totaal € 60 miljard uitgetrokken. Ook de geplande uitgaven voor het gemeenschappelijk landbouwbeleid en het LIFE-programma vallen hieronder.
  • Veiligheid, zowel binnen de EU als aan haar buitengrenzen. Zo kan het Europees grens- en kustwachtagentschap Frontex in 2020 op ruim € 420 miljoen rekenen. Dit bedrag is ruim 30% hoger dan het budget van het agentschap in 2019. Daar staat wel tegenover dat in 2019 is besloten dat Frontex voor 2027 een grenswachterscorps van 10.000 man moet mobiliseren.

Kredieten

De Europese begroting bestaat uit vastlegginskredieten en betalingskredieten. Vastleggingskredieten zijn de bedragen waarvoor in een bepaald jaar contracten kunnen worden gesloten. Betalings-kredieten zijn de bedragen die daadwerkelijk worden uitbetaald.
Het voorstel van de begroting is gebaseerd op de deelname van 28 lidstaten, hoewel niet duidelijk is of het Verenigd Koninkrijk volgend jaar nog lid zal zijn van de EU. De EU-lidstaten en het Europees Parlement moeten nu overeenstemming bereiken over de begroting voor 2020.

Bron

EU-begroting 2020: voorstel van Commissie gericht op banen, groei en veiligheid, Europese Commissie