Voorlichtingsbijeenkomst implementatie Richtlijn hergebruik overheidsinformatie verplaatst van 26 mei naar 22 juni

In samenwerking met Europa decentraal organiseert het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) voorlichtingsbijeenkomsten over de nieuwe Europese richtlijn hergebruik van overheidsinformatie. In juli 2015 moet de richtlijn in de nationale regelgeving geïmplementeerd zijn en zal dan direct gevolgen hebben voor overheden en culturele instellingen, zoals musea, bibliotheken en archieven. Wilt u weten hoe deze nieuwe regelgeving uw organisatie raakt als het gaat om het openbaar maken van overheidsdata? Kom dan naar de gratis voorlichtingsbijeenkomsten op maandagmiddag 22 juni (Utrecht) of op donderdagochtend 18 juni (Zwolle).

Richtlijn Hergebruik van overheidsinformatie

Op 13 juni 2013 is de nieuwe Richtlijn inzake hergebruik van overheidsinformatie aangenomen. De richtlijn verplicht overheden om alle openbare informatie voor hergebruik na opvraag beschikbaar te stellen. Uitzonderingen worden gemaakt voor informatie waarop wettelijke beperkingen rusten of rechten van derden, zoals privacy- of auteursrecht.

De richtlijn moet voor 18 juli 2015 geïmplementeerd zijn in de wetgeving van de lidstaten. Daarna kunnen bedrijven, onderzoeksinstellingen en burgers overheidsinformatie opvragen en gratis of tegen een kleine vergoeding gebruiken voor bijvoorbeeld onderzoek of het ontwikkelen van nieuwe applicaties.

Link met andere regelgeving: privacy en Markt & overheid

Veel overheden en culturele instellingen stellen hun gegevens al beschikbaar als open data of hebben gebruikersovereenkomsten afgesloten voor hergebruik en exploitatie. Tijdens de bijeenkomst leggen we de link met de relevante regels over privacy en Markt & Overheid. Welke gegevens mogen er wel en niet beschikbaar worden gesteld?  En als er een vergoeding wordt gevraagd, is die te hoog of juist te laag? Moeten gebruikersovereenkomst worden aangepast?

Doel bijeenkomst

De bijeenkomst is bedoeld om overheden en culturele instellingen voor te lichten over de gevolgen van deze richtlijn voor de praktijk en de link te leggen met andere relevante regelgeving over privacy en mededinging. Wat verandert er voor uw organisatie? Er is bovendien ruim de gelegenheid om uw vragen te stellen aan de experts van Kenniscentrum Europa decentraal en het ministerie van BZK.

Voor wie?

De bijeenkomst is bedoeld voor medewerkers van overheden en die culturele instellingen, die vallen onder de reikwijdte van de richtlijn (bibliotheken, archieven en musea). De informatie is met name relevant voor juristen, beleidsmedewerkers en projectleiders die werken met open data of openbaarheid van overheidsinformatie.

Programma:

Deel I: Theorie: Europese context
In het eerste deel van de bijeenkomst krijgt u informatie over de Europese context en de wijzigingen die de Richtlijn hergebruik overheidsinformatie doorvoert ten opzichte van de huidige richtlijn. Wat verandert er straks voor uw praktijk? Hiernaast wordt de link tussen open data en andere, relevante regelgeving over privacy en Markt & Overheid. Lisanne Vis-Boer, juridisch adviseur bij Kenniscentrum Europa decentraal, zal u hier alles over vertellen.

Deel II: Theorie: De diepte in
Het ministerie van BZK bespreekt het implementatietraject in Nederland en gaat vervolgens de diepte in. Wat verandert er straks voor u in de praktijk? Een aantal specifieke, nieuwe voorwaarden worden uitgelicht. Welke voorwaarden mogen overheden stellen aan het gebruik van data? Hoeveel kosten mag je als overheid rekenen? Dit deel wordt verzorgd door Imke Arts van de Directie Burgerschap en Informatiebeleid van het ministerie van BZK.

Deel III: De praktijk
In deel III duiken we de praktijk in. De gastorganisatie presenteert een casus uit de praktijk. Welke gevolgen hebben de nieuwe regels voor hun project of beleid? In Utrecht zal Donovan Ali Karamat ingaan op de beslisboom voor de gemeente Utrecht om zaken als open data beschikbaar te stellen. Daarnaast laat hij de portal van de gemeente zien en wat gebruikers daarmee allemaal kunnen. De spreker van de provincie Overijssel wordt later bekend.

Geïnteresseerd?

Wilt u zich aanmelden voor de bijeenkomst in Zwolle op donderdagochtend 18 juni van 9.30 tot 12.00 of  in Utrecht op 22 juni van 14.00 tot 16.30? Of bent u geïnteresseerd om op de hoogte te blijven van toekomstige bijeenkomsten? U kunt zich aanmelden via bijeenkomsten@europadecentraal.nl. Deelname is kosteloos.

Meer informatie:

Europa decentraal, open data
Leer- en expertisepunt Open overheid
Praktijkvragen over waterschappen en open data en culturele instellingen en de Richtlijn hergebruik overheidsinformatie
Eurrest Compass-Datenbank GmbH tegen de Republiek Oostenrijk