Nieuws

Publicatie: 25 maart 2019

Door:


De Raad en het Europees Parlement hebben een voorlopig akkoord bereikt over Horizon Europa, de opvolger van Horizon 2020. Het bereikte akkoord moet nog formeel door het Europees Parlement en de Raad worden goedgekeurd.

Horizon

Met slechts 7% van de wereldbevolking is Europa goed voor 20% van de wereldwijde onderzoek en ontwikkelingsinvesteringen in industriële sectoren zoals farmaceutica, chemie en werktuigbouw. Dankzij EU-financiering werken teams uit verschillende landen en wetenschappelijke disciplines samen op het gebied van onderzoek en innovatie.
Horizon 2020, het huidige EU-programma voor onderzoek en innovatie, loopt van 2014 tot en met 2020 en heeft een budget van 80 miljard euro ter beschikking. Dit budget is verdeeld over verschillende oproepen tot het indienen van nieuwe voorstellen en partnerschappen.

Horizon Europa

Het toekomstige EU-programma voor innovatie en onderzoek, Horizon Europa, werd gepresenteerd door de Europese Commissie in juni 2018. Het is onderdeel van de langetermijnbegroting van de EU voor 2021 – 2027.
Horizon Europa zal voortbouwen op Horizon 2020, het huidige programma voor onderzoek en innovatie. Het programma zal via de Europese Onderzoeksraad (ERC) en de Marie Skłodowska-Curie-beurzen en -uitwisselingen wetenschappelijke excellentie blijven ondersteunen.
Daarnaast zullen nieuwe initiatieven worden geïntroduceerd, zoals de Europese Innovatieraad (EIC). De EIC, die momenteel al in een proeffase actief is, zal fungeren als één loket om baanbrekende innovaties van het laboratorium naar de markt te loodsen en start-ups en kleine en middelgrote ondernemingen te helpen met de opschaling van hun ideeën.

Vervolg

Het voorlopige akkoord moet formeel worden goedgekeurd door het Europees Parlement en de Raad. Het Europees Parlement stemt in april over het akkoord. Verder is het budget van Horizon Europa afhankelijk van het akkoord over de volgende langetermijnbegroting van de EU. De Commissie begint nu met de voorbereiding van de uitvoering van Horizon Europa, zodat de eerste ontwerpversies van de werkprogramma’s op tijd kunnen worden bekendgemaakt voor de start van het programma op 1 januari 2021.

Bronnen:

EU-begroting 2021-2027: Commissie verwelkomt voorlopig akkoord over Horizon Europa, het toekomstige EU-programma voor onderzoek en innovatie, persbericht Europese Commissie