Voorlopig akkoord over nieuwe EU-afvalregels circulaire-economiepakket

21 december 2017Milieu

Het Estse voorzitterschap heeft samen met vertegenwoordigers van het Europees Parlement een voorlopig akkoord gesloten over vier voorstellen van het afvalpakket. Op 20 december jl. kregen de EU-ambassadeurs toelichting over het resultaat. Regionale en lokale overheden spelen een essentiële rol in de uitvoering van het afvalbeheerbeleid van de lidstaten. Dit akkoord heeft mogelijk dan ook veel impact op de decentrale praktijk.

Inhoud afvalakkoord

Het afvalakkoord strekt tot wijziging van de volgende zes richtlijnen (het afvalpakket):

  • de kaderrichtlijn afvalstoffen;
  • de verpakkingsrichtlijn;
  • de richtlijn inzake storten;
  • de richtlijn inzake afgedankte elektrische en elektronische apparatuur;
  • de richtlijn inzake autowrakken;
  • de richtlijn inzake batterijen en accu’s, alsook afgedankte batterijen en accu’s.

Afvalwetgevingsvoorstellen

De goedgekeurde afvalwetgevingsvoorstellen voorzien onder meer in bindende streefcijfers voor afvalvermindering en geactualiseerde regels die de afvalproductie moeten terugdringen. Ook zijn er afspraken gemaakt die een betere controle van het afvalbeheer moeten waarborgen, het hergebruik van producten moeten bevorderen en in alle EU-landen tot betere recycling moeten leiden. Er zijn onder meer doelstellingen afgesproken voor het storten van huisvuil, die gehaald moet worden in respectievelijk 2025, 2030 en 2035.

Circulaire economie

De nieuwe streefcijfers en regels uit het akkoord zullen bijdragen aan de circulaire economie. De circulaire economie is een economisch systeem dat bedoeld is om de herbruikbaarheid van producten en grondstoffen te maximaliseren en waarde vernietiging te minimaliseren. De streefcijfers en regels zullen ook bevorderlijk zijn voor groei en banen, milieubescherming, duurzaamheid en de gezondheid en het welzijn van mensen.

Voortgang afvalpakket

In het eerste kwartaal van 2018 staan de definitieve analyse en bekrachtiging van het akkoord namens de Raad gepland. Na deze formele goedkeurig zal de nieuwe wet eerst worden voorgelegd aan het Europees Parlement voor een stemming in eerste lezing, en daarna aan de Raad voor de definitieve aanneming.

Door:

Jos Pees en Fenna Eerenberg, Europa decentraal

Bron:

Raad en Parlement bereiken voorlopig akkoord over nieuwe EU-afvalregels, persbericht Europese Raad en Raad van de Europese Unie

Meer informatie:

Afval, Europa decentraal
Circulaire economie, Europa decentraal
Themapagina Circulaire economie, Europa decentraal
Duurzaamheid, milieu en klimaat, Europa decentraal