Voorlopig Raadsstandpunt bereikt over verordeningen inzake vermogensstelsels

Volgens de Europese Commissie leefden in 2011 ongeveer 16 miljoen koppels in de Europese Unie in een grensoverschrijdende situatie. Er was toen echter nog geen duidelijke EU-regelgeving met betrekking tot vermogensstelsels voor gehuwde koppels of geregistreerde partners in grensoverschrijdende situaties. Achttien lidstaten, waaronder Nederland, hebben nu overeenstemming bereikt over een algemene oriëntatie inzake twee verordeningen die daar verandering in moeten brengen.

Grensoverschrijdende relaties

Verhuizen binnen Europa wordt steeds makkelijker. Zo stelt Eurocommissaris Věra Jourová van veiligheid en justitie. Volgens haar is dit een van de redenen voor de toename in het aantal grensoverschrijdende relaties binnen de EU. De EU tracht met de Europese regels omtrent vrij verkeer de grenzen te vervagen. Bij grensoverschrijdende relaties hebben de stellen vaak verschillende Europese nationaliteiten en bezittingen in meerdere EU-lidstaten. Het is hierdoor vaak onduidelijk in welk land vermogenszaken zoals erfbelasting en boedelscheiding moeten worden afgehandeld.

De twee nieuwe verordeningen brengen duidelijkheid in deze kwesties. Verordening 8115/16 heeft betrekking op huwelijksvermogensstelsels en verordening 8118/16 beoogt nauwere samenwerking op het gebied van de vermogensrechtelijke gevolgen van geregistreerde partnerschappen.

Rechtszekerheid

De nieuwe verordeningen bieden meer rechtszekerheid. Zij bepalen namelijk welke rechtbank van de twee lidstaten bevoegd is en welk nationaal recht van toepassing is in conflicten over vermogensstelsels. Dit kan voorkomen wanneer een ‘grensoverschrijdend stel’ bijvoorbeeld wil scheiden, of wanneer één van de twee overlijdt. Ook kunnen de beslissingen in dergelijke situaties met deze verordeningen makkelijker worden erkend en uitgevoerd.  Hierdoor worden juridische onzekerheden en belemmeringen weggenomen.

Nauwere samenwerking

De Europese Commissie gaf in december 2015 aan dat het niet mogelijk was om binnen redelijke termijn unanieme overeenstemming te bereiken over deze twee verordeningen. Daarom zijn achttien lidstaten, waaronder Nederland, een ‘nauwere samenwerking’ gestart. Deze manier van besluitvorming staat toe dat een aantal lidstaten meer integreren op bepaalde onderwerpen, zonder dat alle lidstaten daar aan hoeven deel te nemen.

De nieuwe verordeningen bevatten ook een aantal waarborgen voor de eerbiediging van nationale rechtsstelsels. Ook worden de onderliggen instituten voor huwelijken en partnerschappen nog steeds geregeld door het nationale recht van de deelnemende lidstaten.

Formele adoptie

Het Europees Parlement zal binnen een maand een advies uitbrengen over de twee verordeningen. Daarna zullen de verordeningen formeel door de achttien deelnemende lidstaten worden aangenomen. Dit zal naar verwachting eind juni 2016 gebeuren. Daarna kunnen andere lidstaten zich nog te allen tijde aansluiten bij deze samenwerking.

Door:

Petra Werkman en Femke Salverda, Europa decentraal

Bron:

Persmededeling Europese Raad

Meer informatie:

Vrij verkeer van personen Europa decentraal
EU-burgerschap Europa decentraal
Nieuwsbericht Europa Nu