Voorstel Europese Commissie over de verbetering van breedbandinfrastructuur

Op 14 september heeft de Commissie in de State of the Union  drie strategische doelen voor 2025 vastgesteld ter verbetering van de Digitale Interne Markt; het realiseren van gigabit verbindingen, de uitrol van 5G en toegang tot internet voor alle Europese huishoudens.

Hierop aansluitend heeft de Commissie een voorstel gepresenteerd dat beoogt om toegang tot internet in Europa aanzienlijk te verbeteren en te versnellen. Het voorstel omvat verschillende initiatieven waaronder de introductie van de zogenaamde European Electronic Communication Code. Een aantal elementen uit dit voorstel zijn interessant voor decentrale overheden die bezig zijn met de aanleg van breedbandinfrastructuur.

Gigabit internetverbindingen en 5G

Ter verbetering van het concurrentievermogen van de Europese Unie heeft de Europese Commissie het doel gesteld om gigabit internetverbindingen te realiseren op locaties waar Europese burgers bijeenkomen voor onderwijs en werk, zoals universiteiten en onderzoekscentra. De Commissie stelt het doel dat in 2025 er in de EU minimaal 400.000 gigabit internetverbindingen in scholen en publieke gebouwen zijn gerealiseerd.

Voortbouwend op het doel voor 2020 om een 5G netwerk in tenminste één grote stad per lidstaat te hebben, wil de Commissie dat in 2025 in alle stedelijke gebieden 5G is uitgerold.

Snel internet voor alle huishoudens

In afgelegen- en plattelandsgebieden kan een goede internetverbinding met name van belang zijn om achterstand in digitale ontwikkelingen  en sociale  isolatie te voorkomen. Om deze reden heeft de Commissie het doel om in 2025 alle huishoudens in de lidstaten te voorzien van een internetverbinding met een downloadsnelheid van tenminste 100 megabit per seconde. Bovendien moet het mogelijk zijn deze uit te breiden zijn tot 1 gigabit per seconde. Uit het Akamai ‘State of the Internet’ rapport blijkt dat in het eerste kwartaal van 2016 de gemiddelde internetsnelheid in Nederland 17.9 megabit per seconde was.

Introductie European Electronic Communication Code

Ter ondersteuning van deze doelen heeft de Commissie een voorstel gedaan voor nieuwe regelgeving over het aanbieden van telecomgoederen en -diensten. Deze nieuwe regelgeving zal vastgelegd worden in een nieuwe voorgestelde  European Electronic Communication Code. De code is een aanvulling op bestaande Europese telecomwetgeving die vooral het doel heeft om de mededinging en de Europese internetmarkt te bevorderen. De code beoogt nadrukkelijk om toegang tot en gebruik van zeer snelle internetverbindingen te bewerkstelligen.

Belang code voor decentrale overheden

Een aantal aspecten van de voorgestelde code zijn relevant voor provincies en gemeenten, die bezig zijn met de aanleg van breedbandinfrastructuur. In afgelegen en dunbevolkte gebieden waar weinig interesse is vanuit de markt voor realisatie van (zeer) snelle internetverbindingen wil de code de mogelijkheid creëren voor cofinanciering door meerdere marktpartijen om kosten te besparen en risico’s te spreiden. De code promoot verder een consistente benadering van dekkingsverplichtingen van 5G mobiele internetverbindingen waardoor ook dunbevolkte gebieden kunnen profiteren van snelle (mobiele) internetverbindingen.

Steunmaatregelen voor breedbandinvesteringen

Ondanks bovenstaande voorgestelde initiatieven erkent de Europese Commissie dat er gebieden zijn waar investering uit publieke middelen noodzakelijk zijn voor de realisatie van (zeer) snelle internetverbindingen. Tot nu toe vindt steun van breedbandprojecten, bijvoorbeeld vanuit de Europese Structuur- en Investeringsfondsen (ESIF), vooral plaats in de vorm van leningen. De Commissie stelt dat steun voor nieuwe breedbandinfrastructuurprojecten het meest efficiënt kan worden ingezet door middel van een mix van leningen en andere financiële instrumenten. Bovendien stelt de Europese Commissie dat afstemming en eventueel combinatie tussen financieringsprogramma’s van de lidstaten en de EU noodzakelijk is voor doeltreffende steun aan breedbandprojecten.

Om dit te faciliteren heeft de Commissie onder andere in de herziening van het meerjarig financieel kader 2014-2020 voorstellen gedaan om de combinatie van ESIF en het Europees Fonds voor Strategische Investeringen (EFSI) mogelijk te maken. Een ander initiatief is een speciaal Breedbandfonds, gebaseerd op EFSI en de Connecting Europe Facility (CEF), dat de Commissie samen met de Europese Investeringsbank (EIB) eind wil lanceren.

Andere initiatieven relevant voor decentrale overheden

De Commissie wil ook een Wi-Fi-voucher regeling opzetten, zodat overheden straks gratis Wi-Fi kunnen aanbieden in het centrum van steden. Verder wil de Commissie samen met het Comité van de Regio’s nog dit jaar een opzetten een breedbandplatform opzetten, om samenwerking tussen de publieke en private sector te bevorderen.

Door:

David Schutrups en Pierre Kas, Europa decentraal

Bronnen:

Connectivity for a Competitive Digital Single Market – Towards a European Gigabit Society, Europese Commissie
State of the internet rapport, Akamai

Meer informatie:

The digital single market: a growth factor, Europese Commissie
Infrastructuur en breedband, Europa decentraal
Breedband en staatsteun, Europa decentraal