Vooruitgang in onderwijs en opleiding in Europa

Op 7 november publiceerde de Europese Commissie de jaarlijkse ‘Onderwijs- en opleidingsmonitor’. Met deze monitor analyseert de Commissie de onderwijssystemen van de lidstaten, en peilt zij in hoeverre deze stelsels voldoen aan de Europese doelstellingen voor 2020 rond onderwijs en opleiding zoals het reduceren van vroegtijdige schoolverlaters.

Doel

De monitor kan dienen als ondersteuning voor onderwijsinstanties binnen de lidstaten, om te peilen in hoeverre zij bijdragen en voldoen aan de doelstellingen die voor 2020 zijn vastgesteld. Ook kunnen lidstaten onderling vergelijken en van elkaar leren door elkaars innovaties en strategieën te analyseren. De monitor is samengesteld door het analyseren van beleidsdocumenten, kwantitatieve data en verbeteringen in beleid van de lidstaten. Deze verbeteringen heeft de Commissie gemeten door de effectiviteit van het beleid over de jaren te meten.

2020 doelstellingen

Voor 2020 heeft de Commissie voor verschillende beleidsterreinen doelstellingen vastgesteld. Zo zijn er voor bijvoorbeeld klimaatverandering en energie of ontwikkeling en innovatie verschillende doelstellingen. Voor onderwijs en opleiding zijn enkele doelstellingen:

  • Het percentage schoolverlaters tussen de 18 en 24 jaar reduceren naar minder dan 10%;
  • hoger opgeleide 30 tot 34 jarigen aansterken tot 40%;
  • de baankans van nieuwkomers op de arbeidsmarkt vergroten naar 82%;
  • deelname aan volwassenenonderwijs verbeteren tot een deelname van 15%. 

Uitkomsten

Uit de monitor blijkt dat in de Europese Unie overheidsinvesteringen in onderwijs in ongeveer twee derde van alle landen gestegen is. De gemiddelde stijging van overheidsinvesteringen in onderwijs bedraagt 1.1%. Uit de monitor blijkt dat jongeren met een niet-autochtone afkomst een hoger percentage voor schooluitval en een lager percentage voor hogere opleidingen kent.

Nederland

De Commissie stelt in de monitor dat het Nederlandse onderwijssysteem tot een van de beste in de EU behoort. De veranderingen in het investeringssysteem zoals de afschaffing van de studiefinanciering, laten ruimte toe om te investeren in de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs in Nederland. Ook stelt de Commissie dat het belangrijk is voor Nederland om nieuwe docenten aan te trekken, omdat een tekort wordt verwacht.

Door:

Pierre Kas en Femke Salverda, Europa decentraal

Bronnen:

Education and training monitor 2016, Europese Commissie
Onderwijs en opleiding in Europa, Europese Commissie

Meer informatie:

Onderwijs, Europa decentraal
EU 2020, Europa decentraal