VPB-vrijstelling voor havens is de Europese Commissie een doorn in het oog

25 januari 2016Staatssteun

De Europese Commissie wil dat de vrijstelling van vennootschapsbelasting, voor zes Nederlandse zeehavens, wordt geschrapt. In een eerder stadium heeft Nederland deze fiscale vrijstelling voor overheidsondernemingen al ingetrokken. Nu zijn de pijlen gericht op de resterende vrijstelling van vennootschapsbelasting waar de Nederlandse zeehavens van profiteren.

Intrekken fiscale vrijstelling

EU-Commissaris Vestager, verantwoordelijk voor mededinging, is van mening dat oneerlijke concurrentie moet worden voorkomen. Zij vreest dat de betrokken bedrijven door deze fiscale vrijstelling mogelijk een onterecht voordeel krijgen ten opzichte van hun concurrenten. Wanneer de winst van havenbedrijven (uit commerciële activiteiten) wordt belast volgens de normale wetgeving. wordt dit voordeel teniet gedaan. Nederland heeft nu twee maanden om de vrijstelling in te trekken, zodat de zes zeehavens vanaf 1 januari 2017 vennootschapsbelasting(VPB) moeten betalen.

Eerdere wijzigingen in Nederland

Naar aanleiding van het onderzoek van de Commissie heeft Nederland eerder al een wet aangenomen die overheidsbedrijven vennootschapsbelastingplichtig maakt. Zodoende zijn overheidsondernemingen vanaf 1 januari 2016 verplicht omVpb af te dragen over winstgevende activiteiten.Deze wetswijziging heeft mogelijk een flinke impact op gemeenten. Het in kaart brengenvan alle gemeentelijke activiteiten bepalen welke daarvan Vpb-plichtig wordenen welke vrijstellingen toepasbaar zijn, kan een flink karwei zijn.

Vrijstelling zeehavenbedrijven

De Commissie concludeert dat ook de VPB-vrijstelling voor zeehavens ingetrokken dient te worden. Het kabinet is teleurgesteld dat de Nederlandse zeehavens vennootschapsbelasting moeten gaan betalen. Zij worden hierdoor benadeeld, stelt het kabinet in een reactie. Want er is nog onvoldoende sprake van een ,,vlak speelveld” binnen de Europese Unie, met eerlijke kansen voor alle spelers.

Omliggende landen ook onder de loep

De VPB vrijstelling voor havenbedrijven in Nederland staat niet op zichzelf. Ook in de landen België Frankrijk en Duitsland zijn soortgelijke constructies aan de orde. Het verzoek dat aan Nederland is gedaan, is echter al in de laatste fase van de procedure voor “bestaande steun”. Voor de beoordeling van bestaande steun bestaat een bijzondere samenwerkingsprocedure tussen de lidstaten en de Commissie, en kent meerdere fases. Bij de voorstellen die aan België en Frankrijk zijn gedaan, zit men nog in een eerdere fase van de procedure

Bron:

Press release, Europese Commissie

Door:

Paul Zondag, Europa decentraal

Meer info:

Staatssteun, Europa decentraal
Vormen staatssteun, Europa decentraal
Vennootschapsbelasting voor overheidsbedrijven, Rijksoverheid