Vraag & Antwoord

Europa decentraal is het kenniscentrum voor Europees recht en beleid voor de gemeenten, provincies en waterschappen in Nederland. Via de helpdesk beantwoorden onze adviseurs vele honderden vragen per jaar van decentrale overheden.

Uitleg bij V&A

corona-faq

Dat klopt, vooralsnog heeft de Europese Commissie niet aangegeven dat dit zal gebeuren.

Hier vindt u een overzicht van andere organisaties die informatie bieden over de coronacrisis en onderwerpen die voor u als medewerker van een decentrale overheid van belang kunnen zijn.

Meer informatie over de coronacrisis

Samenloop (cumulering) van de-minimisstaatssteun kan ontstaan als aan de onderneming al eerder staatssteun is verleend door de gemeente of een andere overheid.

Kan er sprake zijn van ongeoorloofde samenloop (cumulering) van staatssteun wanneer voor het steunen van ondernemingen in de coronacrisis gebruik wordt gemaakt van de de-minimisverordening?

Als gemeente willen wij steun verlenen aan onze ondernemers om de economische gevolgen van de coronamaatregelen te beperken. Hoe kunnen wij deze steun in overeenstemming met de staatssteunregels verstrekken?

Hoe kunnen decentrale overheden rechtmatig steun verlenen tijdens de coronacrisis?

Dwingende spoed betreft een restrictieve grond in de aanbestedingsregelgeving voor bijvoorbeeld het hanteren van kortere termijnen. Lees meer hierover in de nieuwsberichten

De Europese Commissie heeft vanaf medio maart de eerste tijdelijke steunmaatregelen vanwege de coronacrisis uitgebracht. Lees meer hierover in nieuwsbericht

Nee, er komt niet zoals in 2009 bij de financiële crisis, één landelijke tijdelijke steunmaatregel voor alle overheden. Vooralsnog is het aan decentrale overheden zelf om te overwegen óf en welke steunmaatregelen zij willen nemen en of zij daarbij bij Europese of nationale steunkaders willen en kunnen aansluiten. Zij kunnen daarbij anticiperen op de mogelijkheden die de Europese steunkaders voor corona momenteel bieden. Zie ook de nieuwsberichten 

Ja, zowel op korte termijn (voorlopig uitstel) als op lange termijn (corona als kans voor het klimaat) zijn er gevolgen. Lees meer hierover in het nieuwsbericht

Op het gebied van grensoverschrijdende zorg zijn de eerste richtsnoeren door de Commissie uitgebracht. Ook ten aanzien van Interreg-samenwerking en de toepassing van vrij verkeerregels zijn de eerste gevolgen al zichtbaar. Lees meer hierover in het nieuwsbericht

De Europese Commissie heeft vanaf medio maart (19 maart, aangevuld op 3 april) de eerste tijdelijke steunmaatregelen vanwege de Coronacrisis uitgebracht. Lees meer hierover in deze nieuwsberichten

Tijdelijk staatssteunkader Europese Commissie

Verruiming tijdelijk staatssteunkader in verband met coronacrisis

De aanbestedingsregels bieden onder voorwaarden mogelijkheden voor bijvoorbeeld aanpassing van termijnen. Lees meer hierover in nieuwsbericht

Coronacrisis mogelijk van invloed op verloop aanbestedings­procedures

Load More

Toelichting

Het gebruik van korte vragen en antwoorden helpt mee om artikelen op de site beter vindbaar te maken. Zowel voor de navigatie als via zoekmachines. Praktijkvragen zijn uitgebreide bewerkingen van geanonimiseerde originele helpdeskvragen.