Vrijheid, gelijkheid en rule of law: toespraak Staat van de Unie 2017

Vrijheid, gelijkheid en ‘the rule of law’ zijn de drie principes die volgens Jean-Claude Juncker in de EU verankerd moeten zijn. De Europese Unie gaat altijd over waarden. Dit stelde hij op 13 september 2017 als voorzitter van de Europese Commissie in de jaarlijkse rede over de State of the Union. Tijdens deze toespraak introduceert hij het zogenaamde zesde scenario: ‘een Unie van waarden’.

StaTe of the Union

Ieder jaar wordt in september het afgelopen jaar besproken door de voorzitter van de Europese Commissie. Er wordt gereflecteerd op de doelen die de Commissie gesteld heeft en in hoeverre dit verbeterd is. Ook wordt er vooruitgeblikt op het komende jaar en worden beleidsplannen toegelicht. Direct na de toespraak volgt een debat tussen leden van het Europese Parlement. Ook vindt een overleg plaats tussen het Europese Parlement en de Raad van Ministers over het door Juncker geschetste werkprogramma van de Commissie. Hieronder worden een aantal belangrijke punten uit de toespraak van Juncker uiteengezet.

Letter of Intent

Voorafgaand aan de jaarlijkse Staat van de Unie stuurde Commissie president Juncker zijn letter of intent aan de voorzitter van het Europees Parlement Tajani en aan de voorzitter van de Raad, op dit moment de Estse premier Ratas. Deze letter of intent vormt de basis voor het Commissie werkprogramma 2018 en benoemt de prioriteiten voor het komende jaar. U vindt deze letter of intent hier. Het officiële Commissie werkprogramma 2018 wordt naar verwachting in oktober gepubliceerd.

Een unie van waarden

In zijn toespraak introduceert Juncker, in navolging op het witboek over de toekomst van Europa, een zesde scenario voor de toekomst van Europa, namelijk een unie van waarden. De Europese Unie is meer dan een gezamenlijk markt, geld en de euro. Volgens Juncker moeten drie principes altijd verankerd zijn in de EU: vrijheid, gelijkheid en ‘the rule of law’.

Hoogtepunten

Verder benoemt Juncker in zijn speech nog een aantal andere belangrijke punten. Zo stelt hij dat de Europese Unie beter zou functioneren met één kapitein aan het roer. Europa zou beter functioneren als de functies van voorzitter van de Raad en president van de Europese Commissie zouden worden samengevoegd. Ook wil hij de Eurozone verbreden en uitbreiden, evenals het Schengengebied. Daarnaast stelt hij met ingang van deze maand een ‘subsidiariteit en proportionaliteit Task Force’ in. Dit is een Taskforce onder leiding van Frans Timmermans dat zal kijken naar de subsidiariteit en proportionaliteit van alle beleidsgebieden waar de EU actief is. De Taskforce zal bestaan uit leden van nationale parlementen van de lidstaten en leden van het Europees Parlement. Het is de bedoeling dat de deze taskforce binnen een jaar hierover rapporteert. Verder benadrukt Juncker dat de uitspraken van het Hof van Justitie van de EU gerespecteerd moeten worden. Het ondermijnen van uitspraken van het Hof en ondermijning van de onafhankelijkheid van nationale gerechten doet namelijk afbreuk aan de fundamentele rechten van burgers.

Uitgebreide analyse

In dit nieuwsbericht van Europa decentraal en het Huis van de Nederlandse Provincies leest u een uitgebreide analyse van de intentieverklaring van de Europese Commissie. Welke onderwerpen zijn relevant voor gemeenten, provincies en waterschappen?

Door:

Femke Salverda en Madeleine Heitmeijer-Broersen, Europa decentraal

Bron:

Toespraak State of the Union, Europese Commissie.