Wat heeft Europa betekend voor de decentrale overheid in 2016?

Wat heeft de Europese Unie allemaal gerealiseerd in 2016? Dit staat in een nieuw algemeen verslag van de Europese Commissie. In dit overzicht staan de belangrijkste resultaten en initiatieven van de EU in het afgelopen jaar.

Algemene aanbeveling rapport

Jongeren zijn de toekomst van Europa, en meer dan geld alleen moet in hen geïnvesteerd worden. Dit betoogt Jean-Claude Juncker, de voorzitter van de Commissie. Meer jongeren moeten aan het werk, ook al is de werkeloosheid lager dan ooit. De voorzitter betoogt verder dat Europa zich sterk heeft getoond tijdens de gebeurtenissen omtrent migratie. Zo is het Europa gelukt om binnen een rap tempo een grens- en kustwacht op te zetten en samen te werken met Turkije inzake de uitvoering van de Verklaring EU-Turkije. Ook noemt Juncker de barbaarse terreuraanslagen van het afgelopen jaar en roept hij op tot het bewaren van eenheid binnen de EU.

Wat heeft de EU gedaan inzake regionaal beleid?

In het jaar 2016 zijn op veel gebieden door de EU maatregelen genomen ter bevordering van de economische groei en werkgelegenheid. Bijvoorbeeld met betrekking tot regionaal beleid, vervoer, landbouw en onderwijs. Enkele zaken die worden uitgelicht in het rapport zijn:

Regionaal beleid en fondsen

Voor de EU is het regionaal beleid een belangrijke sector die groei genereert. Voor de periode van 2014-2020 hebben de Europese Structuur- en investeringsfondsen een budget van € 454 miljard, waarmee geïnvesteerd kan worden in de regio’s. Tijdens de periode 2014-2020 investeren de fondsen € 121 miljard in onderzoek en innovatie, digitale technologieën en steun aan kleine ondernemingen.

In het jaar 2016 maakte de EU de toegang tot de fondsen voor steden en kleine ondernemingen eenvoudiger. Zo is bijvoorbeeld een combinatie met andere EU-fondsen makkelijker gemaakt.

EU-brede regels

In oktober 2016 werden er regels ontworpen om overheidsdiensten toegankelijker te maken in de gehele EU. Bijvoorbeeld het Verdrag van Marrakesh, over het toegankelijk maken van websites en mobiele applicaties van alle overheidsinstanties voor slechthorenden, blinden en doven. Ook overheidsgebouwen en andere publiekrechtelijke lichamen zoals openbare ziekenhuizen, universiteiten en bibliotheken, zullen toegankelijk gemaakt moeten worden voor gehandicapten.

Steden en Regio’s

In juli 2016 werd een Europese top van steden en regio’s georganiseerd door het Europees Comité van de Regio’s. Het Comité pleitte op deze dag voor het verhogen van investeringen om de duurzame groei, de cohesie en het scheppen van werkgelegenheid in steden en regio’s van de EU te bevorderen. Ook organiseerde het Comité de Europese Week van de Regio’s en Steden in oktober van het zelfde jaar.

Wifi en 5G

Juncker kondigde in zijn Staat van de Unie ook WiFi4EU aan, waarvoor € 120 miljoen wordt uitgetrokken voor gratis wifi op pleinen en in overheidsgebouwen, parken en bibliotheken. Ook stelde de Commissie in september een grondige revisie voor van de Europese telecomregels. Hierbij werden drie doelstellingen geschetst:

  • alle openbare diensten en bedrijven, scholen, universiteiten, ziekhuizen en vervoersknooppunten moeten in 2025 toegang hebben tot een gigabitconnectiviteit (uploaden/downloaden met 1 gigabit per seconde);
  • Alle gezinnen in de EU moeten in 2025 toegang hebben tot een internetverbinding van ten minsten 100 megabit per second;
  • Alle stedelijke gebieden moeten beschikken over 5G in 2025, in 2020 moet ten minste per lidstaat één grote stad over het netwerk beschikken.

Bron:

De EU in 2016, Europese Commissie

Door:

Femke Salverda en Tessa de Vries, Europa decentraal

Meer informatie:

Regionaal beleid, Europa decentraal
Regionaal beleid en structuurfondsen, Europa decentraal
Comité van de Regio’s, Europa decentraal