Wat vinden EU-burgers van de Europese verkiezingen?

De meeste EU-burgers zijn tevreden over de verkiezingen, vrijheden en fundamentele rechten in Europa, zo blijkt uit een recente enquête (Eurobarometer) van de Europese Commissie. De enquête over democratie en verkiezingen geeft ook interessante informatie over de aankomende Europese verkiezingen, bijvoorbeeld over het stemgedrag van burgers die in andere lidstaten wonen en mogelijkheden voor het bevorderen van een hogere opkomst.

Stemmen in een andere EU-lidstaat

EU-burgers mogen in de gehele EU stemmen voor de verkiezingen van het Europees Parlement, ongeacht de lidstaat waar zij verblijven. Een meerderheid van de respondenten (56%) geeft de voorkeur om te stemmen in het land van verblijf indien zij op dat moment in een andere lidstaat wonen dan de lidstaat van herkomst. Bij de Nederlandse respondenten is het percentage dat voor deze optie zou kiezen het hoogste van alle EU landen, namelijk 73%.

Opkomst Europese verkiezingen

De opkomst voor de Europese verkiezingen is in vergelijking met andere verkiezingen relatief laag. Tijdens de laatste EP-verkiezingen (2014) was de opkomst in heel de EU 43%. In Nederland lag dit percentage op 37%. In de enquête kwam onder andere aan bod door welke zaken EU-burgers eerder geneigd zijn om te gaan stemmen voor de volgende EP-verkiezingen in 2019. Uit de antwoorden van zowel Nederlanders als EU-burgers in het algemeen kwamen de volgende drie zaken naar voren waardoor burgers eerder geneigd zouden zijn om te gaan stemmen:

  • Betere informatie over de EU en de invloed ervan op het dagelijks leven;
  • Meer jonge mensen die zich kandidaat stellen;
  • Meer vrouwelijke kandidaten.

EU-burgers vinden met name betere informatie over de (invloed van) de Europese Unie belangrijk. Opvallend is dat bij de eerste maatregel, betere informatie over de EU en de invloed ervan op uw dagelijks leven, het percentage Nederlanders dat dit antwoord gaf nog veel hoger lag dan het percentage EU-burgers. In de EU was dit 43% en in Nederland maar liefst 67%.

Ten slotte blijkt uit de enquête dat er onder EU-burgers zorgen bestaan over mogelijke manipulatie van de verkiezingen via cyberaanvallen en buitenlandse personen en criminele groeperingen. Een meerderheid van de respondenten (58%) geeft aan dat zij denken dat hun lidstaat voldoende maatregelen neemt om manipulatie van verkiezingen tegen te gaan (19% absoluut, 39% tot op zekere hoogte).

Door:

Sharon Smedes, Europa decentraal

Bron:

Public Opinion: Democracy and elections, Europese Commissie

Meer informatie:

Europees Parlement, Europa decentraal
Verkiezingen Europees Parlement, Kiesraad