Waterschappen blij met Europees verbod bestrijdingsmiddelen

10 juni 2013Milieubeleid

De Europese Commissie heeft eind mei besloten de toepassing te verbieden voor gewasbeschermingsmiddelen die schadelijk kunnen zijn voor bijen. Het verbod geldt op alle gewassen die voor bijen aantrekkelijk zijn. De Unie van Waterschappen is blij met het verbod omdat de middelen ook een negatief effect op de kwaliteit van het oppervlaktewater en waterorganismen hebben.

Op het Europese verbod is aangedrongen door staatssecretaris Sharon Dijksma van Economische Zaken. Zij gaf aan dat bijen van levensbelang zijn voor de gewasbestuiving en daarmee voor onze voedselvoorziening.

Waterschappen hebben slechts indirect met de bedreiging van de bijenpopulatie te maken door zogenoemde bestrijdingsmiddelengroep neonicotinoïden. Toch heeft de Unie van Waterschappen eerder al haar zorgen geuit over het gebruik van deze bestrijdingsmiddelen.

Slecht voor bijen én waterkwaliteit

Uit een evaluatie van het gewasbeschermingsbeleid in 2011 bleek namelijk dat bij meer dan de helft van de meetlocaties gewasbeschermingsmiddelen in het oppervlaktewater werd aangetroffen. De concentratie in het water is daarbij zo hoog dat de (Europese) waterkwaliteitsnorm wordt overschreden.

Van één middel uit de voornoemde groep neonicotinoïden is met onderzoek vastgesteld dat het niet alleen van invloed is op bijensterfte, maar ook een negatief effect heeft op de kwaliteit van het oppervlaktewater en de waterorganismen in de sloot.

Uiteindelijk worden nu gewasbeschermingsmiddelen op basis van 3 neonicotinoïden verboden. De Unie van Waterschappen is daar zoals vermeld blij mee. Het verbod draagt een steentje bij aan de verbetering van de waterkwaliteit. Voor waterschappen verandert er in praktische zin verder niets.

Wel tekent de Unie daarbij aan dat de groep van de neonicotinoïden veel groter is dan de drie stoffen die nu verboden worden. En dat het slechts gaat om bepaalde toepassingen van het middel die verboden worden.

Impact op gemeenten

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten heeft nog geen officieel bestuurlijk standpunt over dit EU verbod ingenomen. Wel raakt het gemeenten direct omdat veel gebruik maken van bestrijdingsmiddelen voor het beheer en onderhoud van hun openbare ruimte. Dit gebeurt meestal in beperkte mate en zo duurzaam mogelijk.

Ingangsdata

De toelatingen van de gewasbeschermingsmiddelen op basis van de 3 neonicotinoïden worden op 30 september 2013 ingetrokken of aangepast. Het verbod op het verhandelen en gebruiken van behandeld zaad voor gewassen die voor bijen aantrekkelijk zijn, gaat in op 1 december 2013.

Particulier gebruik van deze middelen wordt totaal verboden. Bij professioneel gebruik worden uitzonderingen gemaakt voor toepassingen waarbij bijen niet met deze middelen in aanraking komen. Zoals toepassingen onder glas, op wintergranen, spuittoepassingen die na de bloei worden gebruikt en gewassen die worden geoogst voordat ze tot bloei komen.

Staatssecretaris Dijksma heeft het College toelating gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) gevraagd de hiervoor noodzakelijke aanpassingen van Nederlandse toelatingsbesluiten conform het besluit van de Europese Commissie door te voeren.

Door:

Emile Perton, Kenniscentrum Europa decentraal

Bron:

Persbericht IP/13/457 van de Europese Commissie

Meer informatie:

Gewasbescherming, Milieu en klimaat
Kamerbrief van staatssecretaris Dijksma (EZ) over de toezeggingen tijdens het Algemeen Overleg bijensterfte